1.1 Nástroj "Pravítko" (Ruler)

Nástroj „Pravítko (Ruler)„ byl přidán k UI mapě pro měření vzdálenosti a směru letu. Pravítko se zapíná a vypíná v textové nabídce pravým kliknutím v mapové oblasti. Pravítkem můžeš pohybovat po mapě, s použitím levého kliknutí, přidržení bílého čtverečku a potažení myší. Trojúhelník na konci pravítka může být posunut, levým kliknutím pro změnu jeho pozice a vzájemného umístění. Číslo nad středovým čtverečkem představuje délku linky.