1.3 KOMUNIKACE / Telefonní seznam

Telefonní seznam byl přepracován a nyní obsahuje následující funkce:

 

Podívej se do části „Palubní rádio“ pro další detaily o aktuálních hlasových komunikačních systémech.

Jméno serveru „Server Name“

Toto je textový název, které může být vybrán jako způsob jak si zapamatovat nastavení, pod kterým vstoupíš do popsaného spojení s určitým hostitelem. Normálně toto bude název systému hostitele nebo jméno hráče, u kterého je hra hostována a kam se chceš připojit.

Napojení na IP adresu „Connect to IP Address“

Toto je IP adresa hostitelského systému, na který se chceš napojit. Tato adresa musí být sledována tvým systému. Typická je WAN adresa routeru vzdáleného hráče nebo serveru hostitele tvé hry. Je možné použít adresu z místní LAN sítě, pokud nepoužíváš internet k spojení.

Šířka pásma připojení „Connection Bandwidth“

Prozatím musíš zadat hodnotu v tomto řádku (budoucí verze možná toto zautomatizuje). Bohužel, zde není opravdu pevné pravidlo pro to, co zde zadat. Tato hodnota se používá, aby pomohla řídit síťový přenos u tvém spojení, a vyhnut se zahlcení při udržrní výkonu, tak vysokém, jak to je reálné. Všeobecné pravidlo, zadej rychlost uploadu tvého spojení mínus 25% v kilobitech. Například, jestliže tvá kapacita uploadu je 1000 kilobitů za sekundu, pak zadej 750 do tohoto řádku.

V článku na naší webové stránce, naleznete více typických rad na toto tém, zvláště jak to souvisí s hostitelem hry.

Vyhrazená IP hlasového serveru „Dedicated Voice Server IP“

Tento řádek obsahuje adresu hlasového serveru, který budeš používat v této hře pro IVC. Toto políčko akceptuje všechny IP adresy. Například, jestliže hostuješ hlasový server na svém místním systému, musíš použít 127.0.0.1 k poskytnutí správné adresy.

Všimni si: starší verze Falcon 4, které měly IVC systémy, používaly úmluvu o 0.0.0.0. v poli hlasového serveru, jako prostředek pro spuštění hlasového serveru na tvém místním systému a pro spojení tvé hry na tomto místě. Toto UŽ NENÍ PODPOROVANÉ.

Pokud bude toto pole prázdné bez platné IP adresy nebo hostitelského jména, bude to mít za následek chybu.

Vyhrazené IVC heslo „Dedicated IVC Password“

Někteří hostitelé hlasového serveru si můžou zvolit možnost zadání hesla k zpřístupnění svého serveru. V případě nutnosti, zadej heslo do tohoto pole k dokončení tvého porověření před připojením.

Zapnutí IVC „IVC Enabled“

Přepíná integrovanou hlasovou komunikaci na zap. / vyp. Podívej se do části Letecké rádio, kde je více podrobností o integravaném systému hlasové komunikace.

Ovládání automatické citlivosti IVC „IVC Automatic Gain Control“

Přepíná zap / vyp automatickou regulaci citlivosti mikrofonu, když jsi připojen a používáš systém IVC.

 

Scénáře hostování

Toto jsou tři z nejčastěji používaných scénářů k vytvoření síťového spojení s podporou IVC. [Ostatní scénaře jsou možné. Případně, může být možnost spojit WAN a LAN klienty k stejnému hostiteli, ale toto závisí na propojení router / NAT a není žádná záruka, že toto bude fungovat, tak jak chceš.]

  1. Piloti používají samostatně vyhrazený IVC server a pilot s nejrychlejším připojením / počítačem je hostitel hry: všichni piloti zadají hostitelovu IP do pole "Connect to IP Address", IP hlasového serveru do pole "Dedicated IVC Server" a kliknou na Connect. Tento scénář bude používán nejčastěji.
  2. Samostatný komunikační server není k dispozici - jeden pilot hostuje IVC a jiný aktuální misi. Pilot s IVC by měl začít před hostitelem hry. Spustí místní hlasový server před spuštěním hry. Pak v okně COMMS zadá do "Connect to IP Address" 0.0.0.0, do "Dedicated IVC Server" 127.0.0.1 a klikne na Connect. Ostatní piloti zadají jeho IP do polí "Connect to IP Address" a "Dedicated IVC Server". Když jsou všichni v Lobby, hostitel spustí misi a ostatní se připojí.
  3. Samostatný komunikační server není k dispozici - jeden pilot hostuje IVC i misi. (Toto se nedoporučuje pro velké mise s hodně klienty, pokud hostitel nemá nadupané dělo a pekelně rychlé připojení.) Hostitel spustí místní  IVC hlasový server před vstupem do hry. Pak v okně COMMS zadá 0.0.0.0 do pole "Connect to IP Address" a 127.0.0.1 do "Dedicated IVC Server". Všichni ostatní piloti vloží jeho IP do polí "Connect to IP Address" a "Dedicated IVC Server" a připojí se. Hostitel pak spustí TE/Dogfight/Campagn misi a piloti se připojí.