1.4.1 Ovládání DTC

 

Po otevření TE nebo mise kampaně zastav čas. Po pravé straně UI mapy klikni na ikonku  , která otevře DTC. Zde jdou čtyři tlačítka, jak je vidět níže. Pamatuj si, že DTC se může otevřít pouze v TE nebo v misi kampaně a nelze jej otevřít v TE Editoru. Jak bylo uvedeno výše, speciální new.ini může být vytvořen v TE modulu [když se chystáš k letu] (ale ne v TE Editoru). Ulož vytvoženou TE misi, přejdi zpět do uživatelského rozhraní (UI) a spusť tuto vytvořenou mise. Pak už DTC samozřejmě otevřít můžeš, po zastavení času můžeš nastavit Target streepoints, Preplanned threats a LINES (viz popis níže) dle vlastních požadavků, než jak byly v misi standardně nastaveny. Po nastavení změn v hlavním okně DTC stiskni tlačítko Save. Takto budou tyto hodnoty uloženy do souboru TEmissionname.ini, který bude umístěn v adresáři \Falcon4\campaign\save . Podívej se do části „Důležité Poznámky“ pro více podrobností.