1.4.10 Co takle Multiplayer? Jak můžu tyto vlastnosti využít v MP?

 Jakmile má pilot možnost uložit soubor .ini související s jeho TE misí, použití dat v multiplayeru je už hračka. Všechno co pilot musí udělat je poslat ostatním pilotům soubor TEjmenomise.ini, který se bude používat. Každý pilot kopii tohoto .ini souboru uloží do adresáře Falcon4\campain\save. Není nutné, aby každý pilot měl kopii aktuální TE mise. Kód je chytrý, aby rozpoznal jméno TE mise a se souborem .ini budou načeteny odpovídající soubory.

 

Zde popíšeme, jak postupovat při používání TGT STPTs/LINES/PPTs v MP, kdy je potřeba, aby všichni piloti měli stejné informace:

Pro Tactical Engagements:

  1. Vytvoř TE jako normálně, ulož ji a vyjdi zpět na hlavní stránku UI. Načti tu misi, jako by jsi ji chtěl letět. Zastav hodiny. Vytvoř TGT STPTs/LINES/PPTs podle postupu výše.
  2. Po dokončení otevři DTC a klikni na tlačítko Save. To vytvoří soubor .ini, který se jmenuje stejně jako tvoje TE mise. Takže např. když ji uložíš jako“4shipOCA”, odpovídající .ini soubor bude “4shipOCA.ini”. Opět uložený v adresáři \Falcon4\campaign\save.
  3. Pošli tento soubor všem ostatním pilotům. Ti si je uloží do stejného adresáře.
  4. Po načtení mise by měli všichni vidět TGT STPTs/LINES/PPTs.
  5. Každý pilot může měnit informace v UI (přidávat hrozby, linie, cílové STPT), ale jenom on tyto změny uvidí. Uloží si je přes Save v DTC, pokud je chce použít.

Pro Campaign Missions :

  1. Otevři kampaň a zastav čas. Vytvoř TGT STPTs/LINES/PPTs jak je popsáno výše.
  2. Po dokončení, otevři  DTC a stiskni tlačítko „SAVE“. Tak budou zapsány informace do souboru callsign.ini. Po načtení 3D světa uvidí pilot data na HSD.

 

Bohužel z technických důvodů musí každý pilot vytvořit data pro kampaň, která chce vidět v kokpitu, před tím, než vstoupí do 3D světa, protože data není možné nasdílet jako v případě TE, viz body 3 a 5 v oddíle DŮLEŽITÉ POZNÁMKY viz níže.