1.4.12 Formát souboru TEjmenomise.ini

[MISSION]

title=TEmissionname

[STPT]

target_0=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_1=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_2=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_3=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_4=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_5=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_6=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_7=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_8=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_9=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_10=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_11=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_12=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_13=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_14=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_15=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_16=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_17=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_18=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_19=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_20=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_21=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_22=0.000000, 0.000000, 0.000000

target_23=0.000000, 0.000000, 0.000000

ppt_0=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_1=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_2=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_3=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_4=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_5=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_6=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_7=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_8=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_9=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_10=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_11=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_12=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_13=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

ppt_14=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,

lineSTPT_0=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_1=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_2=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_3=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_4=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_5=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_6=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_7=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_8=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_9=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_10=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_11=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_12=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_13=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_14=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_15=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_16=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_17=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_18=0.000000, 0.000000, 0.000000

lineSTPT_19=0.000000, 0.000000, 0.000000

 

Všimněte si, že souřadnice waypointu letového plánu zobrazené na UI mapě jsou získané z tohoto souboru .ini s TGT STPTy, ledaže by byl jednoznačně definován TGT STPT pro značky waypointů. V tomto případě, přidělení je definováno uživatelem s použitím rozvědky UI, který je uložen do souboru v místě standardně nastavených souřadnic pro steerpoint letového plánu pro jednotlivou značku.

 

Aby waypoint mohl rozeznat letový plán od uživatelem přidělěný TGT STPT, další celé číslo je přidáno, kdy - 1 je pro případ nedefinované hodnoty nebo TGT STPT (jestliže nejsou definované souřadnice x, y a z, pak budou mít hodnotu „0“), jinak toto celé číslo je „WaypointClass:“Action member“, pozitivní hodnota bude představovat činnost pro tento waypoint (LAND, TAKEOFF atd.). 

 

Pamatuj si, že waypointy letového plánu uloženého v souboru .ini nebudou načteny do DTC, když použiješ „LOAD“ tlačítko v DTC UI stránce (toto by stejně nedávalo smysl). Ostatní detaily z jiných .ini souborů by měli být načteny správným způsobem.