1.4.12 Důležité poznámky

 

Zde jsou dodatečné poznámky o TGT STPT, LINES a PTP, je dobré, aby pilot o nich věděl. První se týká souborů callsign.ini a TEjmenomise.ini. Budou fungovat tímto způsobem:

1) když po startu aplikací se změní pilot (přes logbook), nahrají se nastavení pro MFD/EWS/Radio informace (všechno v callsign.ini).

2) po spuštění TE se načte TEjmenomise.ini, pokud existuje. Nahrají se TGT STPTs/LINES/PPT info na MFD/EWS/Radio info. Když TEjmenomise.ini neexistuje, TGT STPTs/LINES/PPT se nastaví na standard.

3) po nahrání mise v kampani se TGT STPTs/LINES/PPT (v callsign.ini) resetuje na standardní nastavení ( původní hodnoty jsou smazány).

4) po uložení DTC v TE jsou informace o TGT STPTs/LINES/PPT uloženy do obou souborů callsign.ini a TEjmenomise.ini.

5) po uložení DTC v misi kampaně jsou informace o TGT STPTs/LINES/PPT uloženy pouze do callsign.ini. To je technická záležitost.

6) TGT STPTs/LINES/PPT info se ukládá do callsign.ini v případech TE i kampaně, takže kód v 3D světě potřebuje znát pouze callsign.ini.

 

Za druhé: oba soubory jsou úplně lokální – každý pilot má své soubory ve svém počítači, zatímco každý pilot možná má TEjmenomise.ini ve svém adresáři \campaign\save a uvidí stejné TGT STPTy / LINES / PPTy, změnou některou z těchto hodnot jenom ovlivní toho pilota, který udělá změnu. Tyto změny nebudou odeslány ostatním pilotům v této hře.

 

Třetí poznámka se váže k načtení DTC. Soubor  callsign.ini se nahrává do paměti automaticky při spuštění Falcona a když se vytvoří nový logbook. Jinými slovy, když pilot vytvoří LINES, TGT STPTs a PPTs pro misi, uloží je přes „Save“ v DTC a pak úplně ukončí sim, nemusí příště DTC nahrávat, pokud chce použít nastavení, které vytvořil měl by je vidět v kokpitu automaticky.

 

Nakonec bylo přidano několik proměnných k ovládání načtení DTC informací. Nastav u g_bLoadDTCForTrns na 1, pak DTC bude načten v tréninkové misi stejně jako v jiných typech misí; vypnutí bude standardně nastavené „0“, což je původní režim – žádný hráč nenačte .ini soubor v tréninkové misi. Nastav g_bNoDTCForRampStart na 1, k zakázání načtení DTC .ini souborů, když hráč vybere RAMP start. V důsledku toho budeš muset načíst info z MFD rozhraní ručně  (nebo příkazovkou klávesou, jestliže jste pohodlní) jako součást předstartovní sekvence letounu; nebo je vypnut a nastaven standardně na „0“, což je původní režim (to znamená, že DTS vždy bude automaticky načten).