1.4.2 Společná tlačítka

Na všech DTC stránkách jsou 3 společná tlačítka. Jsou to „Clear, Load a Save“. Tlačítko „Clear“ dle předpokladu vyčistí všechny data v souboru callsign.ini. Tlačítko „Load“ načte data z callsign.ini a tlačítko „Save“ je zase uloží. Pokud vybereš „Load“, můžá se nezobrazí různé nenačtené stránky (řekněme MFD režimy), stiskni tlačítko „Load“ znovu a stránka by se měla načíst. Vedle tlačítka „Clear“ je umístěná stavová zpráva. Při prvním zobrazení DTC, mělo by být vidět „Ready“. Po načtení dat, bude sdělovat „Loaded OK“. Po uložení dat bude zobrazeno „Saved OK“.