1.4.3 Cíle (Targets)

Stránku „Targets“ charakterizuje to, že umožní pilotovi zadat známý cíl k určitému steerpointu. Pilot může použít pouze steerpointy 1-24, což je dostatečný počet. Jsou dva způsoby, jak můžeš použít tuto „vymoženost“, která závisí dle potřeb pilota a mise.

 

Jeden cíl, jeden průlet (One Pass, Haul Ass)

Pokud mise má jenom jeden cíl (například stanoviště SAMů), většinou „TE mission builder“ nebo „Campaign ATO manager“ bude mít v cílové oblasti letového plánu jen jeden steerpoint typu TGT. Dejme tomu, že velíš 4 členné letce, která má za úkol zničit toto stanoviště. Stanoviště SAMů má společný radar (v tomto případě Straight Flush) a několik TELs (Transporter erector launchers), které budou rozděleny mezi jednotlivé členy letu. Po zvolení těchto cílů, s použitím funkce této stránky „Targets“, která zobrazí vybraný cíl každému pilotovi s přesnými souřadnicemi zeměpisné šířky/délky, aniž by pak musel pilot zapisovat souřadnice a programovat TGT steerpoint v letadle. Pro úspěšné nastavení se používá následující prostup:

1. Zavři DTC, pokud je otevřený, a prozkoumej cílovou oblast (RECON). Dejme tomu, že STPT 5 je TGT steerpoint pro stanoviště SAMu.

2. Vyber cíl, který chceš zničit, v tomto případě Fan Song B. Červená šipka napovídá, která tlačítka použít (snížit/přidat - < >) ke zvolení STPT #5. Potom stiskni tlačítko „ACCEPT“ k přesnému zadání zeměpisné šířky / délky radaru Fab Song B k umístění pro steerpointu #5 ve tvém letounu. Můžeš zvolit maximálně STPT #24.

3. Znovu otevři DTC. S použitím šipek <> vedle textu „Target steerpoints“, zvyš hodnotu až na 5. (STPT #5). Měla by se (pokud jsi vybral správný steerpointu, tedy 5 zobrazit data cíle, která jsi mu přidělil

4. Pak ulož takto přidělený cíl, kliknutím na tlačítko „SAVE“. Nyní máš nastavenou přesnou zeměpisnou délku/šířku svého cíle a není třeba programovat streepoint v kokpitu.

Více cílů, více průletů (Multiple targets, multiple passes)

Pokud má mise více než jeden cíl, nebo pokud potřebuješ provést více náletů na cíl, následující technika může být použitá při přidělování cílů. Například, řekněme, že jsi v misi Search and destroy (najdi a znič) a vyhledáváš pohybující se pozemní jednotky a tvoje trasa letu má celkem 9 steerpointů. Steerpoint 10 je pravděpodobně záložní letiště. V závislosti na tom jak byla TE mise sestavena nebo jak ATO misi udělá nastavení steerpintů se může lišit. ATO kampaně pravděpodobně nastaví dva TGT steerpointy, které jsou od sebe vzdáleny. Budeme předpokládat, že vidíš nějaké cíle v nejbližším okolí těchto dvou steerpointů, toto ti nabídne pár možností. Můžeš kliknout a potáhnout jeden nebo oba streerpointy blíže k těmto cílům a potom použít metodu popsanou výše k přeprogramování těchto dvou steerpointů tak, že budou přesnější. Nebo, můžeš ponechat tyto dva TGT steerpointy na pokoji a přiřadit další steerpoint nebo dva, v závislosti na tvé trase letu (z nichž dva steerpointy typu TGT jsou součástí trasy).

Jak již bylo řečeno, mise má celkem 10 steerpointů (9 + alternativní letiště ), takže můžeme použít steerpoint číslo 11 a nebo vyšší pro přidělení cíle. Tato metoda má pár výhod. Jedna z nich je ta, že nepotřebuješ hýbat se steerpointy původního letového plánu a všichni členové tvého letu mají tyto stejné informace (naproti tomu, jestliže je přeprogramuješ, každý člen letu by měl mít tyto steerpointy na svých individuálních cílech). Jakmile se dostaneš do svého cílového prostoru, měl bys jednoduše vybrat jakýkoliv přidělený steerpoint(y) a zaútočit na cíl(e).

To co dole přišpendlíš, využívá první metoda, kde bude určitý steerpoint z tvé trasy letu přidělen přesněji k tvému individuálnímu cíli. Jestliže někdo z letu toto udělá s steerpiontem typu TGT v letovém plánu, pak každý pilot bude mít mírně rozdílné umístění tohoto steerpointu, jakmile je pilot ve svém vlastním letadle. Druhá metoda vybere steerpoint, který není částí tvé letové trasy k cíli. Takto budou zanecháni všichni piloti s úplně stejnými steerpointy letového plánu, ale umožní větší flexibilitu každému pilotovi mít jedenu nebo více zvláště nastavených souřadnic pro navádění nebo k útoku, které můžou být rychle zobrazeny pomocí ICP / DED s použitím STPT stránky. Kterou metodu použiješ, závisí na misi a na tom jak chce cíle rozdělit velitel letu nebo skupiny.