1.4.6 Komunikace (COMMS)

 

Stránka „COMMS“ umožňuje pilotovi nastavit rádio UHF a VHF (přednastavené frekvence). Je potřeba nedříve porozumět problematice v části „Palubní rádio“ tohoto manuálu, pro využít všech možností nastavení COMMS v DTC.

 

Tlačítka a Možnosti

Postupuje se z leva doprava, v rozbalovací nabídce „Band“ se vybírá rádio, které chceš konfigurovat - UHF a VHF. Položka „Preset # “ má čísla od 0 do 20. „Preset #0“ pro obě UHF i VHF jsou nastaveny na jakoukoliv předvolbu, kterou označíš jako „Default“. Jinými slovy, předvolba 0 je rezervovaná pro frekvenci rádia k načtení zadané frekvence, když vstoupíš do 3D světa, kdy také je zobrazena předvolna 0 jako standard; přidání jiným způsobem, můžeš přidat frekvenci do předvolny 0 a udělat ji standardem i přestože máš radio přeladěné na úplně jinou než jednu z normálně navolených nastavení (to je 1 -20), když vstoupíš do 3D světa. Například, obrázek výše má „Preset 0“ nastavenu ftrkvenci 349,00. „Default“ zatržený čtvereček vybere aktuální předvolbu jako standardní, tato předvolba je načtena do letadla při vstupu do 3D světa a nebo když načtení do DTE je ukončeno (pokud je to nutné). Políčko „Frequence“ umožní pilotovi ručně zadat platné UHF a VHF frekvence pro přidělení dané předvolbě. Je důležité pochopit, co se představuje pod pojmem platná frekvence, jak je probrané v části „Palubní rádio“.

 

Tlačítko „RESET“ vše vrátí všechny předvolby v obou řádcích do jejich standardních frekvencí. Tlačítkem „PRINT“ budou vytištěny UHF a VHF předvolby/frekvence, samozřejmě na tiskárně. Tlačítkem „SET TOWER“ se zkusí vyhledat frekvenci věže letiště, ze kterého poletíš. Když se to stane, potom políčko „No comment“ bude nahrazeno názvem toho letiště. K nastavení 1 –20 (poznámka, 0 není zahrnuta), políčko „No comment“ může být vymazáno a nahrazeno jakýmkoliv textem, kterým pilot chce připojit k tomuto přednastavením. Například, může být vybrána předvolba č. 1, vymaž text v tomto políčku a označ předvolbu č. 1 jako „DCA Primary“. Toto může být užitečné při plánování komplexní komunikace, jak je zmíněno v části „Radiokomunikace“. Po vytvoření textu předvolby, použij šipky < > k výběru různých přednastavení měl bys uložit text do paměti, předtím než stiskneš tlačítko „Print“. Jestliže to neuděláš, tak text bude stále tvrdit „No Comment“ na výstupu z tiskárny.

 

Podobně u dalších DTC postupům, po změně frekvence nebo nastavení věže, mělo by být ukončeno tlačítkem „Save“. Dále je důležité připomenut, že pokud pilot nemá velmi zvláštní důvod nebo potřebuje změnit standardní frekvence ( jako např. u Force on Force), je doporučeno použít standardní frekvence. Podívej se do části „Palubní rádio“ pro více informací.