1.4.8 Linky (Lines)

Poslední funkcí DTC je možnost vykreslení geografických linek na UI mapě, které se pak objeví na HSD. Můžou být maximálně čtyři (LINE1, LINE2, LINE3 a LINE4) a používají steerpointy 31-50. Každá série linek "LINE" využívá až 5 steerpointů, pomocí kterých se vykreslí hranice bojové oblasti (FEBA)/(FLOT), geografické hranice nebo další bojové prvky (CAP AOR, oblast útoku, umístění spojenců atd.). Linie na HSD jsou vytvořeny steerpointy, které jsou spojeny přerušovanou čárou. Pokud některá z linek je částečně mimo HSD, tak jen viditelné část linky je zobrazená. V kampani se už automaticky nevykresluje FLOT  (ta zubatá neužitečná čára). Pilot ji musí nakreslit pomocí LINES, pokud ji chce.

Jak kreslit linky.

1. Pravým klikem myši na UI mapě označíme místo, kde chceme začít kreslit LINEs, vybereme „STPT Lines“ → „Additional STPT in line1“. Pak se objeví malý bílý kroužek.

2. Přesuň ho na požadované místo. Další bod (a tím i linie) se přidá opět pravým klikem na první kroužek a volbou “Additional STPT to line”. Druhý bod se objeví přímo na prvním a přesune se přidržením levého tlačítka myši. Anebo můžeš kliknou pravým tlačítkem myši na další požadované místo a vybrat “Additional STPT in line 1” jako na obrázku nahoře a to vykreslí další bod se spojnicí mezi prvním a druhým kroužkem. Na obrázku dole vidíš volbu “Remove STPT from line”, která odstraní steerpoint z části linky.

3. Po zadání všech pěti steerpointů, možnost “Additional STPT in line 1” v části LINE 1 zešedivý. Když je to potřeba, můžeš vytvořit další linku.

 

4. Po vytvoření všech linek otevři DTC a ulož je tlačítkem „SAVE“. Takto budou LINES uloženy v souboru callsign.ini (pro kampaň) nebo v TEjmenomise.ini (pro TE) a zůstanou tam, dokud je nepřepíšeš.

LINIE a PPT v MFD kabiny