2.1 Aktivní ovládání

 

Následující obrázky představují typické ovládání F-16 HOTAS s různými přidělenými funkcemi. S vyjímkou přepínače Black-out (HOBO), jsou všechny funkce HOTASu modelované pro tuto hru.

 

Tyto následující část, představují funkce různých ovládačů pro AA a AG režimy a poskytují názvy kombinací kláves s názvy odkazů, které jsou typicky namapované na každou pozici přepínače na joystiku a plynové páce.