2.3 Výstražný signál při nízké rychlosti

Výstražný signál nízké rychlosti u F-16 je nyní správně nakódované podle grafu zobrazeného níže.

 

POZNÁMKY:

  • Páka podvozku je nahoře a přepínač ALT FLAPS je v NORM.
  • Čerchované čárky zobrazují rychlostní tolerance k aktivaci výstržného signálu nízké rychlosti.

 

SKLON POLOHY LETADLA VE STUPNÍCH