2.4 Limity vibrací

 

Kód celkového kmitání draku a vibrací podvěsů (Limit Cycle Oscillation) je přidán k letovému modelu. Tyto dvě hodnoty jsou založeny na studiích a technických zprávách skutečných F-16ky.

 

Limitovaná amplituda s konstantní frekvenci kmitání (obvykle označovanou jako průběh limitů vibrací neboli LCO) se může vyskytovat u určitých podvěsů. LCO (typické pro 5 – 10 cyklů za vteřinu) se může vyskytovat v hladině letu nebo během manévrů při vyšším G. LCO se může objevit jako třepání nebo turbolence podobné těm v průběhu normálních nadzvukových vibrací, ale tyto vibrace maji konstantní frekvenci, postraní zrychlení za strany na stranu nebo v některých případech, vertikální zrychlení nahoru a dolů. Velikost vibrací se obecně zvyšuje se stoupající rychostí nebo součinitelem zatížení. Jiné podněty k vyvolání LCO zahrnují významný svislý pohyb výzbroje v přední části křídla, zláště lyžina na konci křídel a rakety; toto je typický pohyb nahoru a dolu, ale také může následovat kruhový pohyb. Navíc, přístroje v kabině můžou být hůře čitelné, jak vzrůstá amplituda LCO od malé ke kritické. V publikacích chování limitů vibrací, LCO není nebezpečný pro letoun. LCO je citlivé pro zbraně zahrnující výzbroj vzduch – zem a vzduch – vzduch a to souvisí i s odhozem. Jestliže LCO se střetnou a je zneklidňující nebo rozptýlující, sniž rychlost nebo činitel zatížení. Vibrace se objeví u malé skupiny okolo každé osy u zobrazeného druhém grafu.