2.7 Brzdící štíty

Brzdící štíty mají samostatné hodnoty pro rychlost otevření a zavření. Tyto standardy jsou specifikované pro F-16. Štíty potřebují cca 2 sekundy k otevření na 60 stupňů a cca 6 sekund k tomu, aby se zavřely. Tyto hodnoty byly odvozeny sledováním z několika videí.

 

Toto standardní načasování je nakonfigurovano v datovém souboru letadla, zde jsou dvě nové promněnné hodnoty, faktor rychosti pohybu je normalizován k rychlosti 60 stupňů za sekundu jako jednotková hodnota: „airbrakeOutRateFactor“, standard je 0.5, s podílem 60 stupnů za sekundu, který je potřeba k otevření brzdícího štítu; standard 0.5F znamená, že za 2 sekundy se otevřely brzdící štíty z nuly do 60 stupňů. „airbrakeInRateFactor“ standard je 0.1667, s podílem 60 stupňů za sekundu, který je potřeba k otevření brzdícího štítu; standard 0.1667F znamená, že za 6 sekund se zavřou brzdící štíty z 60 stupňů na nulu.