2.9 Letový model

Jo, a ještě jedna věc související s letem, která stojí za zmínku. Zde je úplně nový letový model, který je, jak věříme, bezprecedentní pro letecké simulátory v PC hrách. Ten je založen na plném modelu fyziky vzdušných a pozemních sil. Ten je doplněn systémem řízení letu F-16, který je věrným modelem skutečného systému používaného v současném inventáři proudových letounů. Kombinací, těchto modelů je vytvářen úplně jiný pocit, na rozdíl od dřívějších verzí F-16 nebo  licenčního produktu Falcona (nebo některého jiného ekvivalentního produktu). Celé série článku jsou dostupné na webu autorů kódu těchto modelů a čtenáři, kteří mají zájem jsou přizváni k tomu, aby se do toho zakousli. A pro všechny ostatní, vstupte do tohoto proudového letounu a užijte si to! Doporučujeme u joystiků použít tlakové snímače, abyste dostali maximum z tohoto systému.

 

Nyní jsou v UI rozhraní dostupné čtyři letové modely: „Accurate“ aktivuje plný Pokročilý letový model (AFM) „Moderate“ použije AFM bez příčných asymetrií; “Simplified“ poskytuje hráči letový model založený na původním modelu od Microprose „accurate“ letový model (OFM); „Easy“ poskytne původní zjednodušený letový model.