3.1 Navigace

I zde jsou nějaké významné změny v navigačním systému a UFC, který je ovládá. DED stránka je nyní více realistická a mnohem více intuitivní.

 

Tento navigační systém je aktualizován. Nyní je zde 1 – 99 možných steerpointů (STPTy). Rozděleny jsou tímto způsobem:

 

STPT#

Použití

1-24

Navigační body tras plánovaných letů

25

Automaticky přidělený střed bullseye kampaně

26-30

Vlastní bod MARK – malé „x“

31-50

HSD LINES (podívej se do části DTC, LINES)

51-55

Volné

56-70

Před plánované hrozby (podívej se do části DTC, LINES)

71-80

Pohyblivé steerpointy Datalinku – velké „X“ (podívej se do části IDM, DL STPTy)

81-99

Volné

 

Čísla 1 – 24 jsou normální body plánovaného letu jen pro použití v kampani nebo TE misích  na obrazovce plánování  letových plánů. Čísla 26 – 30 jsou pro vlastmí MARK body. Bullseye (BE) kampaně je vložen do pozice #25. Pilot může jít na stránku BE DED (LIST → 0 → 8) a vybrat některý z bodů 1 – 25 jako BE bod letounu. Nicméně, „normálně“ bullseye kampaně / TE je standardně umístěn v STPT 25. Jestliže pilot vybere jiný STPT než je #25, letadla s AI a AWACS bude stále používat BE, jak je nastavené nástrojem kampaně (tj. souřadnice v STPT 25). Budeš schopen vybrat jakýkoliv STPT pro svůj vlastní BE, zvláště u TE misí s lidskými piloty (jako jsou Force on Force). Také si všimni, že všechny STPT můžou být editovatelné v STPT nebo DEST DED stránkách, můžeš také přepsat svou BE v kampani – ale buď opatrný! Také ze stejného důvodu, neděláme letové plány s více jak 24 STPTy – pak se můžou stát špatné věci. Režim STPT AUTO již nepokračuje z posledního STPT, který je součástí tvého letového plánu. Šipkymi zvýšení / snížení na ICP se dostaneš na jakýkoliv STPT od 1 – 99, tak se můžeš dostat z druhé strany k svému letovému plánu podle původního chování. Při přepínáním po STPTy, pak nepřidělené STPT budou mít zapsány nuly v řádcích pro zeměpisnou délku a šířku. Manipulace s MARK bodem je úplně zrevidovaná a nyní prácují správně, pro více než jeden MARK. OFLY a FCR značky jsou realizované; HUD a TGP MARKy jsou připravené k určení. Podívej se do části "Navigace" pro více podrobností.