3.1.3 Stránka "Bullseye"

Jak bylo zmíněno výše, standardní steerpoint pro Bullseye je #25. Umístění Bullseye může být změněno na jakýkoliv steerpoint. V našem případě, BE (Bullseye) je změněn na steerpoint #3 a pilot vidí společnou polohu steerpointu a BE na FCR a HSD. Pamatuj si, že AI a AWACS používají jenom umístění, které je uloženo v STPT 25, a jelikož pilot má možnost přepsat toto umístění, tak buďte velmi opatrní při provádění změn.