3.11 Electronic Warfare – ALE-47 Countermeasures Dispenser Set (CMDS) – elektronická obrana

ALE-47 CMS přepínač a elektronický obranný systém (EWS) se taky dočkal změn. Teď je k dispozici 6 programů: manuální 1-4 volitelné jednotlivě na panelu CMDS a aktivované CMS dopředu, manuální program 5 aktivovaný přímým spínačem (viz níže) a manuální program 6 aktivovaný přes CMS doleva. Názvy funkcí příkazů jsou:

 

SimDropProgrammed

SimECMConsent

SimECMStandby

SimCmsLeft

 

SimSlapSwitch

 

SimEcmPowerOff

SimEcmPowerOn

 

Tvůj HOTAS by měl být vzhledem k realitě naprogramovaný takto:

CMDS Ovládací jednotka kabiny (CCU)

Zde jsou dva důležité režimy, volitelné s Mode přepínačem v CCU, která se liší od předcházejících verzí Falcona  – Automatický – Poloautomatický. Při automatice (Auto), je obranný program povolen, dokud není výslovně zrušen nestisknutím CMS-Right. Při poloautomatice (Semi), povolení udělí CMDS a spustí se program jenom jednou. Pokud systém vyhodnotí pokračující hrozbu (nebo se objeví další), pak se tě zeptá na další souhlas (hlasová zpráva „COUNTER“). Všimni si, že pro SEMI a AUTO, se stav povolení sleduje i když CMDS ještě není v poloze SEMI/AUTO. Co to znamená, pokud jsi v přítomnosti hrozby, a jestliže jsi předtím stiskl CMS-Down (povolení) a potom přepneš přepínač do réžimu AUTO, pak CMDS začne ihned vystřelovat návnady na základě předchozího povolení. Doporučuje se, ujistit se, že jsi zabránil odhozu dříve něž jsi vstoupil do SEMI nebo AUTO, takže nedopatřením nechrlíš prostředky obrany. Jestli si CMDS myslí, že bys měl odhazovat v SEMI nebo AUTO a neudělil jsi povolení, vždy budeš vyzván „COUNTER“. 

 

Způsob jak SEMI a AUTO réžimy pracují je nyní více méně rozdím mezi poloautomatickou a automatikou. Při AUTO, když stiskneš povolení (CMS –Down), jednotka CMDS bude stále odhazovat prostředky obrany, tj. bude opakovat program opět a opět dokud hrozba nebude zrušena. V SEMI, jednotka CMDS nebude odhazovat prostředky, dokud jsi neudělil souhlas (CMS-Down) a potom proběhne právě jenom jeden cyklus programu. Jestliže je další požadavek po prvním odhozu, v SEMI, VMS zpráva „COUNTER“ se opět ozve k požádání o tvůj souhlas.

 

Všechno toto je ovliněno programy, které vybereš přepínačem programů; programy 1-4.