3.11.3 Technický popis funkcí a klávesových zkratek

Nové fukční přepínače:

CBEEcmPower, #259: Dvě polohy přepínače. 0 = OFF, 1 = OPR

Toto je pro ovládání energie do ECM rišičky, hlavní ovladač ECM, na levé konzoli. Všimni si, že pozice STBY není aktuálně funkční, tak je možné přímo zapínout z polohy OFF do OPR.

CBEEwsJett, #260: Dvě polohy přepínače. 0 = OFF, 1 = JETT

Toto je ALE-47 JETT přepínač na CMDS panelu.

 

Upravené fukcne přepínačů:

CBEEWSPGMButton, #159: EWS Program select (Volba programu ECM). Tento přepínač má o jednu polohu navíc, celkem 5 – na přepínači je navíc poloha BYP.

 

Nové funkce kláves:

UŽIVATELSKÁ_FUNKCE(SimEWSModeByp):Tento příkaz nastaví přepínač PGM na CMDS panelu do polohy BYP. V BYP režimu, normálně programy odhozu pro Ručně (MAN) a SEMI/AUTO jsou nahrazeny jen odhazem jedné chaff a jedné flare (pokud k použití zůstaly od každého typu obranných prostředků).

 

UŽIVATELSKÁ_FUNKCE(SimEcmPowerOn): Tento příkaz nastaví přepínač energie na ECM panelu, na levé konzoli do pozice OPR, který má vliv na přepínač napájení „ON“ pro podvěs rušičky (pokud je podvěšená). Všimni si, že přepínač JMR na panelu CMDS jen ovládal jestli ALE-47 může fungovat s ECM v AUTO režimu, nyní – tento přepínač ovlivňuje energii do rušícího podvěsu ve všech režimech; požívej tohoto nového přepínače k přepínání energie!

 

UŽIVATELSKÁ_FUNKCE(SimEcmPowerOff): Tento příkaz nastaví přepínač energie na ECM panelu, na levé konzoli do pozice OFF, který má vliv na přepínač napájení „OFF“ pro podvěs rušičky (pokud je podvěšená). Všimni si, že přepínač JMR na panelu CMDS jen přepínal jestli ALE-47 může fungovat s ECM v AUTO režimu, nyní – tento přepínač ovlivňuje energii do rušícího podvěsu ve všech režimech; požívej tohoto nového přepínače k přepínání energie!

 

UŽIVATELSKÁ_FUNKCE(SimSlapSwitch): Tento příkaz přímo přepne odhozové tlačítko, které je namontované na boku kokpitu nad plynovou pákou. Při stisknutí tohoto tlačítka, ALE-47 bude manuálně odhazovat podle programu číslo 5.

 

UŽIVATELSKÁ_FUNKCE(SimCmsLeft): Tento příkaz měl by mapovat přepínač správy obranných prostředků na kniplu F-16 (jako na přepínači H4 joysticku Thrustmaster) v pozici CMS left (H4L). Při stisknutí tohoto přepínače, ALE-47 bude manuálně odhazovat podle programu číslo 6.

 

UŽIVATELSKÁ_FUNKCE(SimEwsJett): Tento příkaz odpovídá přepínači JETT na CMDS ovládácím panelu. Provedením tohoto příkazu budou zbývající „flare“ odhozeny.

 

Upravené klávesové odkazy:

UŽIVATELSKÁ_FUNKCE(SimECMStandby): Tento příkaz měl by mapovat přepínač správy obranných prostředků na kniplu F-16 (jako na přepínači H4 joysticku Thrustmaster ) v pozici CMS vpravo (H4R). Při stisknutí tohoto přepínače, bude zrušen souhlas pro ALE-47. Ve skutečnosti zabrání SEMI a AUTO režimům odhazovat prostředky obrany dokud není znovu udělený souhlas. V tomto případě má ovládání dvojí účel, jestliže je na podvěsu rušičky napájena, pak také rušička přestane na podvěsu rušit.

 

UŽIVATELSKÁ_FUNKCE(SimECMConsent): Tento příkaz by měl mapovat přepínač správy obranných prostředků na kniplu F-16 (jako na přepínači H4 na joysticku Thrustmaster) v pozici CMS dolů (H4D). Při stisknutí tohoto přepínače, bude udělen souhlas pro ALE-47. Ve skutečnosti toto umožní režimům SEMI a AUTO odhodit obranné prostředky. V AUTO réžimu, jestliže byl dán souhlas (poznámka: dokonce jestliže byl dán před přepnutím do AUTO režimu), ALE-47 bude odhazovat prostředky podle aktuálně vybraného programu (určeným na přepínači PRGM ) a bude opakovat tento program dokud bude existovat hrozba raketou. K SEMI réžimu, ALE-47 odhodí po udělení souhlasu pouze jednu dávku podle aktuálně vybraného programu, jestliže stále trvá hrozba, pilot musí znovu povolit odhoz aktivací tohoto přepínače k dalšímu odhozu dle zvoleného programu. Tato poloha přepínače má nyní zdvojenou funkci, jestliže ECM podvěs je zapojený, tak také bude spuštěná rušička v podvěsu.

 

Pro úplnost, pamatuj na nastavení UŽIVATELSKÁ_FUNKCE(SimDropProgrammed) pro CMS Up (H4U) ke kompletnímu namapování CMDS ovládání na tvém HOTAS.