3.11.4 Ovládání v DED

 

CMDS DED ovládání je umístěné na EWS BINGO stránce a CMDS PGM stránce. BINGO stránka je zpřístupněná z LIST stránky stisknutím tlačítka č. 7 na ICP.

Počet zbývajících prostředků k nahlášení BINGO je načteno DTC a může být změněn přes UFC. Tato hodnota může být změněna, když je v CMDS CCU přepínač MODE v poloze STBY.

Nastavení REQCTR (request to counter) vypne / zapne odpočítavací VMU zprávu, používanou k signalizaci, že EWS určila, že zbývající prostředky budou odhazovány a bude vyžadovat manuální souhlas.

Nastavení BINGO umožňuje obě zprávy, zprávu LOW VMU používanou k informaci, že zbývající prostředky obrany dosáhly hodnoty BINGO a zpráva OUT VMU je používaná k signalizaci vyčerpání prostředků obrany. Hodnota BINGO může být nastavena na hodnotu mezi 0 až 99.

Nastavení FDBK (Feedback - odezva) umožní /vypne zprávu CHAFF FLARE VMU, používanou k signalizaci, že byl zahájen program obranných prostředků.

CMDS PGM může být změněna, když je v CMDS CCU přepínač MODE v poloze STBY. Přepnutím přepínače DCS do polohy SEQ, vybereme kategorii obranných prostředků (CHAFF nebo FLARE) pro manuálně vybraný program v pravém horním rohu. Program může být manuálně změněn/zobrazen, s použitím přepínače INC/DEC. Stisknutím DCS nahoru nebo dolů pohybujeme hvězdičkami pro ruční zadání parametrů (burst quantity, burst interval, salvo quantity a salvo interval). Ručně můžou být změněny parametry programů, pro každou hodnotu v následujících limitech:

            Počet odhozených jednotek (Burst Quantity) – 0 - 99

            Interval odhozených jednotek (Burst Interval) – 0.020 – 10.000 sekund

            Počet salv (Salvo Quantity) – 0 - 99

            Interval salv (Salvo Interval) – 0.020 – 10.000 sekund