3.13.1 A-G model

TACAN může být používaný jak v režimu vzduch - země (A-G), tak vzduch – vzduch (A-A). A-G je samozřejmě používaný k naladění navigační pozemní stanice a používá se k navigaci tvého letadla do/od pevného pozemního radiomajáku. V současné době v BMS všechny pozemní stanice jsou v X TACAN skupině. Podívej se na hodnoty kanálů letišť v "Korejské Navigaci". K naladění pozemní stanice, jednoduše zadej TACAN kanál a skupinu do tvého navigačního systému a nastav na HSI TACAN režim. Jestliže je TACAN v dosahu a jsi v přímé viditelnosti, všechny významné informace na přístroji se budou vztahovat k pozemní stanici. Většina pilotů Falcona, toto naprosto ovládá.