3.14 Elektrický systém

Program ELEC panelu byl přepracován podle základního modelu hlavní elektrické sběrnice F-16. Nyní, A/B systémy sice nejsou modelovány samostatně, ale například nouzová sběrnice 1 a nouzová sběrnice 2 jsou modelovány jako samostatné  sběrnice. Nicméně, mnoho systémů letecké elektroniky bude fungovat, jen když najdou požadovanou energii na jednotlivých sběrnicích, které jsou postupně odvozené ze správného modelování stavu motoru, stavu generátorů a činnost EPU. Pozemní externí zdroj není realizovaný, takže se vždy předpokládá start z baterie.

Záloha ADI je nyní správně napojena, až k zdroji baterie (byla chybně zapojena na vedlejší energii); model programu dodávky energie byl stabilizován, tak jak pracuje ve skutečnosti (předtím nikdy, pokud vím nebyla energie spotřebovaná).

Záložní baterie pro Ring Laser Gyro v inerční navigační jednotce je nyní modelována. Tato baterie může dodávat energii do RLS po dobu jedné minuty k udržení stavu RLG a nepřerušeného nastavení kalibrace. Výstupy z RLG jsou napojené do HUD/HSD/MMC atd. zároveň je připojen nouzový zdroj. Jestliže vypadne nouzový zdroj, data do INS budou ztracena, přestože RLG bude stále fungovat po dobu jedné minuty. Dobrá věc je ta, jestliže nouzový zdroj opět naběhne do jedné minuty, INS data se vrátí z předcházejícího stavu. Můžeš si všimnout tohoto efektu, když motory za letu hoří a MAIN a STBY generátory jedou offline. V tomto případě nouzová sběrnice je bez napětí dokud se EPU nepřipojí (přibližně 2 sekundy), samozřejmě EPU je připojen pokud je zapnut v AUTO a připravena k spuštění.  Během doby spuštění EPU, zmizí HUD značka a ADI / HSD pomůcky založené na INS. Značky a pomůcky se vrátí zpět na HUD, jestliže EPU bude on line.

Náhodná chyba vstřikování vypne elektrické generátory, které jsou ihned resetovány. Mohl bys zapnout náhodné chyby (cfg.soubor nebo klávesovou zkratku, která udělá tuto práci) k pozorování tohoto efektu. Jestliže kontrolka MAIN generátoru stále svítí po startu motoru, než v případě úmyslného nebo poškozeného pohonu ohněm, pak můžeš zkusit reset, který může být úspěšný. Reset se provede stisknutím tlačítka CAUTION RESET na ELEC panelu. Můžeš také provést tento reset přepnutí přepínače energie z MAIN na BATT a potom přepnout zpět na MAIN. Jestliže to uděláš, tak si všimni, jak EPU se bude roztáčet, protože přepnutí přepínače vypne STBY energii generatoru, takže EPU v auto režimu bude startovat. Jestliže provedeš restart s použitím hlavního vypínače, uvědom si, že musíš přepínat EPU spínač přes OFF a potom do NORM k zajištění startu EPU a nastavit zpět do pohotovostního režimu (ARMED). Jestliže STBY kontrolka generátoru se rozsvíti za podobných okolností, pak jediný způsob je zkusit a resetovat, tlačítkem CAUTION RESET na panelu ELEC. Bylo doplněno nové tlačítko pro tuto funkci:

      SimElecReset -1 0 0XFFFFFFFF 0 0 0 1 “ELEC-Electrical RESET”

To funguje jako ovládací tlačítko typu (tj. stiskni a uvolni pro jeden příkaz).

Kontrolky podvozku jsou nyní napojeny na nouzovou sběrnici, jak by měli být. To je pro hráče důležité, protože během startovací sekvence se doporučuje sledovat tyto kontrolky při rozsvícení s STBY generátorem a před MAIN generátorem jako signalizace, že nouzová sběrnice je napájená energii.  Výstražná kontrolka SEAT NOT ARMED funguje stejným způsobem pro tento účel kontroly. 

Zde je určitý počet souvisejících aktualizací pro ctitele RAMP startu s podrobnou podporou pro stavitele kokpitů. POZNÁMKA: Tato kontrola není nutná, při spuštění z RAMP startu.

 

Změny pro společnou pamět hlavičky a společného kódu:

- přidaná podpora kontrolka OXY LOW v okraji zastínění palubní desky (kontrolka je nyní rozdělena a oddělena od výstrahy o překrytu kabiny)

- Výstraha EQUIP HOT (pozor, aby se zabránilo nepříjemným vedlejším účinkům!!!).

- Přidána testovací kontrolka energie FLCS A / B / C / D (TEST panel)

- Odstraněny chyba ATL a bity OBS, protože nebyli vůbec používané.

 

U dokončeného modelu OBOGS (OnBoard OxygenGenerating System), který zahrnuje závislost na elektrice a  odebírání vzduchu z motoru k udržení zásob. Také se modeluje zachování přetlaku. Toto je používáno pro ovládání výstrahy (dle legendy OBOGS) a OXY LOW v pravé části stínítka palubní desky v rozdělené kontrolce (druhá polovina je CONOPY, která je mechanicka oddělená).

 

Obnovený tlaku v kabině detekuje kód (také chybu RAM vzduchu).

 

Kontrolky OIL a HYD jsou nyní spojené, tak jak jsou ve skutečném letale - tyto výstražné kontrolky NEJSOU rozdělené.

 

TEST panel:

- test energie FLCS 

- test FIRE/OHEAT (obsahuje vstupy CSFDR MFL)

- test OBOGS BIT (pozice OXY QTY pro starší proudové letouny)

- test PREOBE HEAT, PH v pozici zapnuto (mohl by být zaháčkován v kódu počasí jednoho dne)

- test EPU GEN

 

EPU kód je úplně přepsán, tak pracuje správně podle "Dash One". Spotřebovává hydrazin při provozu, ale také běží pěkně na vzduch, jestliže otáčky motoru poskytují dostatek vzduchu (to dříve nebylo). Test EPU GEN nyní pracuje podle seznamu úkonů RAMP START. Přípravný režim EPU AUTO bude fungovat ve hře bez ohledu na RAMP, TAXI nebo start ve vzduchu.  Všechen související kód EPU je tak znovu rozdělen do své vlastní skupiny.

Aktualizovaný ELEC panel, tak vlastně signalizuje kontrolkama, co by se mělo stát při položkách check listu při RAMP startu a při sekvenci spuštění letounu. Kontrolka FLCS PMG je mechanická. Kontrolky FLCS RLY a TO FLCS jsou opravené. Kontrolky EPU a EPU PMG fungují s funkcemi testu EPU a EPU GEN.

Enviromentální řídící systém (ECS) modeluje záložní aktualizovaný AIR COND a OBOGS a funguje zařízení chlazení. Přečtěte si Dash One pro více podrobností o tom, jak jednotka funguje a jak poskytuje energii / řízení kyslíku na palubě a systémy chlazení vzduchem. OXY LOW nyní varuje mechanicky na pravé straně stínítka palubní desky (podívej se do Dash One pro kritéria činosti).

 

Přidaná tlačítka zpětné vazby:

- SimProbeHeatOn - přepínač PROBE HEAT v horní poloze

- SimProbeHeatOff - přepínač PROBE HEAT ve střední poloze

- SimProbeHeatTest - přepínače PROBE HEAT ve spodní poloze

- SimProbeHeatMoveDown - posune přepínač PROBE HEAT dolů o jednu pozici; bez senvenčního přepínání

- SimProbeHeatMoveUP - posune přepínač PROBE HEAT nahoru o jednu pozici; bez senvenčního přepínání

 

- SimObogsBit - stisk k aktivaci OBOGS jednotky

- SimEpuGenTest - stiskni a drž, zpětná vatba pro test energie EPU 

- SimFlcsPowerTest - stiskni a drž, zpětná vazba pro test energie FLCS

 

- SimOverHeat - Stiskni a drž tlačítko v TEST panelu, které koresponduje s funkcí FIRE a OVERHEAT TEST