3.15 Panel řízení letu (FCP)

Byla přidaná komplexnější realizace panelu řízení letu a propojená logika. Nová klávesa příkazu: SimDigitalBUPOff doplňuje starší SimDigitalBUP. Nyní jsou obě funkční a činnost odpovídá umístění na přepínači panelu FLT CONTROL. Přestože realizace záložních systémů FLCS není dostupná, prozatím je toto zde, pro pomoc kompletní funkčnosti seznamu úkonů.

 

Další nové příkazy jsou: SimManualFlyupEnable a SimManualFlyupDisable. Toto opravdu provede jen pohyb přepnutí přepínače ve 3D kabině, přestože od jetů BLK5X nebyla uskutečněne funkce na tomto ovladači.

 

SimFLCSReset nyní provede reset ovladače řízení - toto může odstranit chyby FLCS u některého poškození. Ovladač odstraní výstrahy FLCS a výstražné praporky a chyby CADC. Jestliže zásadní chyba stavu se znovu vrátí, tak to bude chyba, bohužel. 

 

SimFLTBIT nyní provede přepnutí ovladače do polohy BIT. Tento ovladač v tomto letounu je odpružený, s elektromagnetickým zámkem spínače. Tento příkaz dáná přepínač do BIT a přikazuje k zahájení BIT. Provede se zablokování páčky spínače a rozsvítí se kontrolka RUN, jestliže je energie k provedení testu, a pokud WoW vypínače jsou zavřené a letoun má na zemi menší rychlost než 28 uzlů. Nesplněním těchto podmínek, vypínač bude vrácen do pozice OFF. Test BIT zabere přibližně 45 sekund. Jestliže BIT selže během testu (ano může selhat, ne často, ale může) pak se rozsvítí kontrolka FAIL, Kontrolka RUN se vypne a páčka přepínače se vrátí do OFF. Toto selhání způsobí FLCS varování, tak uvidíš rozsvícení FLCS na pravém stínítku palubní desky a také signalizaci WARN na HUDu. Tato výstraha není resetovatelná (úmysl stisknout Reset spínač při FLCS, v tomto případě není dobré). Nicméně, můžeš znovu  opakovat BIT -- jen stiskni znovu vypínač BIT a kontrolka RUN se znovu rozsvítí spolu s kontrolkou FAIL, která bude stíle svítit. Jestliže následující test BIT doběhne, obě kontrolky zhasnou a páčka vypínače se vrátí do polhy OFF.  V této verzi programu, totální selhání BIT nikdy nebude - opakování závažných poruch a proto bude BIT spuštěn úspěšně; ano může několikrát selhat před spuštěním, ale šance jsou malé, že uvidíš jedno selhání a mohem menší dvě nebo více řadě. Tento Bit test může být vidět vizuálně (dokonce v multiplayeru) jako přikazy řídícím plochám k pohybu. Před spuštěním BIT budou uzamčeny vstupy pilota.

Všechny výše uvedené příkazy jsou přidané do souboru 3dbuttons.dat a jsou klikatelné v 3D kokpitu. Můžou být přidané jako přednastavitelné klávesové zkratky, zkopírováním/vložením z následujícího seznamu do souboru "uživatel.key" a potom jim přidělit volnou klávesovou zkratku. Opět si všimni posledních čtyř v seznamu, nejsou funkční a budou jen pohybovat vypínačem (jestli je to nutné).

 

SimFLCSReset -1 0 0XFFFFFFFF 0 0 0 1 “FLT CONTROL-FLCS RESET”
SimFLTBIT -1 0 0XFFFFFFFF 0 0 0 1 “FLT CONTROL-FLCS BIT”
SimDigitalBUP -1 0 0XFFFFFFFF 0 0 0 1 “FLT CONTROL-Digital BACKUP”
SimDigitalBUPOFF -1 0 0XFFFFFFFF 0 0 0 1 “FLT CONTROL-Digital BACKUP OFF”
SimManualFlyupEnable -1 0 0XFFFFFFFF 0 0 0 1 “FLT CONTROL-Man Flyup On”
SimManualFlyupDisable -1 0 0XFFFFFFFF 0 0 0 1 “FLT CONTROL-Man Flyup Off”

 

Přidala se DBU výstražná kontrolka k oddělení od FLCS výstrahy. Nyní jediný způsob, jak přinutit tuto výstrahu k činnosti je cvrnknout na DBU přepínač na FTL CONTROL panelu. 3D kabina není zatím pro toto aktualizovaná, tak nebude zatím nic vidět, pokud nepoužíváš sdílenou paměť k ovládání externích kontrolek (v domácím kokpitu). Maska spínače 3D kabiny pro tutp kontrolku je #235. Bit sdílené paměti pro toto je v lightBits3:

 

DbuWarn = 0x8000, // Right eyebrow DBU ON cell; was Shoot light cue; non-F16

 

Tlačítko FIRE/OVERHEAT na TEST panelu by mělo nyní správně generovat MASTER CAUTION stejně jako rozsvícení kontrolky na výstražném panelu.

 

Předělala se výstraha FLCS a kódu varování. Systém bude nyní správně zobrazovat FLCS problémy jako VÝSTRAŽNÉ typy, než varovné typy, protože teď je připojena správná energii do kontrolek ve stínítku palubní desky. Malé chyby se mohou stále zobrazovat jako varování (PFL NEBYL [ještět??] aktualizován tak, aby odpovídal těmto změnám!) Nepodstatné LEF varování bylo odstraněno - teď je to FLCS výstraha, jestliže jsi ručně uzamkl LEF, nyní je to podle skutečného letadla.

Opravena kontrolka HYD/OIL ve stínítku palubní desky - bylo rozbité nedopatřením s dřívějšími změnami, tak že nepracovalo správně v 3D kabině nebo sdílené paměti během RAMP startu. Teď by mělo fungovat správně.  Také nepodstatné poruchové stavy motoru, které předtím rozsvěcovali tuto kontrolku byly odstraněny a udělalo se to tak, že zapne jen při správné velikosti elektrické energie.