3.16 Opravy HSD

Podstatně byl přepsán kód Displeje horizontální situace (HSD), kde byly opraveny chyby a tak se vytvořil více účinější a čitelnější kód.

 

Šipka a ocásek SEVERU přístroje HSD má nyní správnou velikost. 

Symboly cíle sledované vlastním letadlem jsou nyní zobrazeny, jen když je letoun v hlavním režimu vzduch - vzduch (v závislosti na něm) a FCR sleduje cíle. 

Mark pointy zobrazené vlastním letadlem jsou jako žluté "X" v každém hlavním režimu.

Režim zmrazení (FZ) nyní bude fungovat správně. Při výběru FZ, všechna pozemní stabilizovaná data / symbolika je zmrazená na displeji a symboly tvého letounu / wingmana se pohybují na obrazovce. Horná část HSD je orientovaná podle kurzu letadla, v momentě výběru FZ. Když HSD není v Senzoru zájmu (SOI), stiskni a opusť (D&R) FZ (OBS #7) zmrazení HSD pozice okolo tvého letounu. Při vstupu do zmražení, HSD využije vystředěný formát, aby zem stabilizovala v okamžité pozici letounu ve středu obrazovky. Když je HSD vybraná jako SOI, D&R OSB #7 (FZ) na HSD základní stránce, zmrazí HSD okolo pozice kurzoru. Při vstupu do zmražení, HSD využije vystředěný formát, aby zem stabilizovala okolo pozice kurzoru ve středu obrazovky. Symbol letadla může být mimo zmrazenou mapu nebo může zmizet kvůli jiné stupnici dosahu s ohledem na stabilizovaný střed země. Kurzor HSD, jestliže jsou dispozici, může být také pohybován na mapě k ovládání možnosti dosahu zásahu.  Tyto symboly Zvýšení / Snížení Dosahu (INC / DEC) jsou zobrazené na HSD stránce FZ pod tlačítk OSB#19 a OSB#20. Dosah zásahu (Bump Range) je dostupný na FZ jen, když HSD je SOI (HSD curzor je zobrazen). Když Zmražení je vybráno a HSD není SOI, pak HSD může být vybrán jako SOI a kurzor HSD bude zobrazen ve středu obrazovky displeje.

 

Pilot má možnost nastavit HSD ovládací stránku pro každý hlavní režim. Když pilot nastavuje v letadle parametry na HSD ovládací stránce, tyto parametry jsou uložené jako poslední při opětném vložení dat hlavního režimu, ve kterém byl nastaven. Každá položky, která je odstraněná z ovládací stránky HSD, je uložena do hlavního režimu.

 

Změna u HSD NAV kódu vykreslovacího bodu tak, že STPT čára kurzu a všechny DL a MARK body jsou vždy zakresleny bez ohledu na NAV režimu.

Kruhy dosahu SAMu můžou být individuálně ODSTRANĚNY použitím příkazu "TMS aft" s HSD v SOI. Jesdtliže je kruh dosahu hrozby zobrazen (standardně je) pilot může přepnout HSD do SOI, posune kurzor HSD na symbol hrozby a příkazem "TMS aft" odstraní tento kruh. Stejně tak, příkaz "TMS fwd" u hrozby opět zobrazí její kruh dosahu. Zde můžou být nepatrné potíže, jestliže hrozby je přímo nad steerpointem.