3.17 Maverick automatické zapnutí energie

Automatické zapnutí energie rakety Maverick bylo přidáno do ovládací stránky Mavercku.  Pilot může vybrat základní směr a číslo steerpointu, u kterého si přeje, aby se Maverick napojil na energii. Pilot musí být 2nm a v kvadrantu, který vybral, aby energie mohla být automaticky použitá. Například, jestliže pilot je východním směrem od STPT 2 a má "WEST OF" "STPT 2" a AUTO PWR "ON", pak při letu u STPT 2, za předpokladu průletu 2nm od STPT, bude automatické zapnutí provedeno.