3.3.11 UHF radiokomunikace

UHF rádio ARC-164 používá, buď ruční nastavení UHF frekvence nebo některou z 20 přednastavených kanálů (nebo 19 kanálů je dostupných v záložním provozu). V UHF radiu také obsahuje jednoúčelový, volitelný, pomocný vyhrazený přijímač, který pracuje na vyhrazené standardní frekvenci 243.0 MHz. Kontrola většiny záložních funkcí UHF rádia se provádí v UHF Radio Control Panel (obr. 1-43) během startu motoru z baterií, nebo když je UFC mimo provoz. Ovládací panel UHF je umístěn na levé konzoly kabiny a funguje, když je IFF Panel Communication a IFF (C&I) přepínač (AUX COMM panel) v pozici BACKUP a přepínač hlasitosti Audio 1 na Panel Communications (COM) 1 není v pozici OFF. Vysílání UHF se aktivuje podržením přepínače COMM na plynovce. V stránkách CNI a COM 1 v DED se rozsvítí zkratka UHF, což znamená, že byl aktivován mikrofon a rádio je aktivní. Rozsvícená zkratka funguje pouze v MP při používání IVC.

 

Audio Panel

AUDIO 1 Panel (obr. 1-44) zapíná napájení rádia a ovládá další méně používanou komunikaci a audio funkce. Přepínač „COMM 1“ ovládá napájení UHF rádia a jeho hlasitost. Otočením přepínače ve směru hodinových ručiček z polohy OFF zapne napájení rádia a zvyšuje se hlasitost rádia UHF. 3 - polohový přepínač přímo pod COMM 1 vypíná pomocný vyhrazený přijímač a automaticky naladí hlavní přijímač a vysílač na vyhrazenou frekvenci v režimu „gard“ (GD). Pouze dvě pozice jsou funkční - SQL (squelch) a GD. SQL je standardní pozice.

Běžné ovládání UHF rádia: 

Běžné ovládání rádia UHF se dělá na UFC. Po startu motoru a přechodu na vnitřní napájení se UFC přepínač na panelu Avionics Power přepne do pozice ON. Při zahájení zvyšování výkonu, DED stránka zobrazí “BACKUP” velkými písmeny k signalizaci, že systémy Communications a IFF jsou v záložním (BACKUP) režimu. Přepnutím AUX COMM C&I na IFF Panelu z BACKUP do UFC se zapne normální ovládání UHF komunikace a IFF systémů a na DED se

 

zobrazí stránka CNI. Stiskem COM 1 na ICP se zpřístupní ovládací stránka UHF COM 1 na DED (obr. 1-45). Pomocí přepínače DCS – Data Control Switch přesune pilot hvězdičky na údaj, který chce změnit. Vstupní data obsahují: scratchpad (pole zápisu označené hvězdičkami), receiver band (široké-WB, úzké-NB pásmo příjmu), preset channel number (číslo kanálu) a preset channel frequency (frekvenci kanálu). Na obr. 1-45 není “TOD” pod SCRATCHPADem. Ten představuje příjem Time-of-Day (denní čas) z velitelství a není funkční. Stiskni ENTR s kurzorem, po 60 sekundách se zvýrazní scratchpad (je to jen kosmetická záležitost). Receiver band nemá v simu žádnou funkci.

 

UHF MODE 

OFF znamená, že rádio UHF je vypnuté. MAIN (hlavní) signalizuje, že je vybraný pouze UHF přijímač/vysílač. BOTH (oba) signalizuje, že UHF přijímač/vysílač a pomocný vyhrazený příjmač jsou zapnuty. Radio se přepne do BOTH při zapnutí napájení. Přepnutí přepínače DCS na SEQ se přepíná mezi MAIN a BOTH nastavením.

SCRATCHPAD

Pilot ručně změní přednastavené kanály nebo frekvence s použitím scratchpad (obr. 1-46). Kanály se změní zápisem jednoho nebo dvou ciferného čísla kanálu a potvrzením ENTR. Frekvence se ručně zapisují příslušným pěticiferným údajem a ENTR. Není potřeba, aby pilot doplňoval nuly na konci. Například, pilot navolí tři čísla 2, 5, 5, a stiskne tlačítko ENTR k navolení frekvence 255.00 MHz. Systém automaticky doplní desetinnou čárku a nuly na konci.

Funkce Auto Exit

UFC umožňuje funkci “auto exit”, když platná frekvence nebo kanál je ručně zadán přes scratchpad. DED se automaticky vrátí na předchozí stránku, která byla používána před schvalením COMM 1, tlačítko při uvolnění přejde do UHF stránky v DED. Při špatném zadaní hodnot frekvence nebo kanálu bude scratchpad blikat, až do správného zadaní dat. Potom co byla vložena data frekvence nebo kanálu, scratchpad zobrazí přednastavený kanál nebo frekvenci, který byl použit před aktuálně vybraným kanálem nebo frekvencí. Tato vlastnost umožní pilotovi, pohodlně se vrátit k předcházejícímu vybranému kanálu nebo frekvenci, když rádiové spojení nebylo provedeno s aktuálně vybraným kanálem nebo frekvencí.

Preset Frequencies – přednastavené frekvence.

Naprogranované frekvence k zobrazení přednastavených kanálů jsou vždy vidět přímo pod zkratkou PRE. Frekvence přidělené každé předvolbě, můžou být prohlíženy bez ovlivnění aktuálního kanálu, s pomocí přepínače nahoru/dolů můžeš prohlížet přednastavené frekvence. Frekvence přidělená každému přednastavenému kanálu, může být změněna zvýšena / snížena pro požadovaný kanál, umísti hvězdičky okolo frekvence, zadej požadované hodnoty a stiskni tlačítko ENTR.

Rozsah přijímače.

UHF přijímač má dvě šířky pásma: široká (Wide -WB) a úzká (Narrow - NB). Aktivní šířka se změní umístěním hvězdiček okolo zkratky šířky pásma (WB/NB) a stiskutím jakékoliv ICP klávesy 1-9 se změní pásmo. Jenže ve Falconu to nedělá lautr nic.