3.3.3 Používání programu hlasového serveru

Vlastně je to velmi jednoduché. Všechno, co opravdu potřebujete vědět o běhu serveru je, jak ho spustit a je hotovo. V tomto momentě je připravený a čeká na klienty.

Když spustíš soubor server.exe, bude zobrazeno CMD/DOS okno. Ten zde většinou zobrazí stavy. Který má malé "příkazy" pro nastavení, které můžeš zadat do tohoto okna. Pokud je nepotřebuješ k nějakému důvodu, nejlepší rada je sputit toto okno bez příkazů – které pocházejí z TS3 SDK vzorového serverového kódu a nechali jsme je zde k možnému použití k vychytání much. Nijak jsme je netestovali, než jsme objevili, že nejméně dvě z možností způsobí pád souboru server.exe.

Standardně, hlasový server používá 3 UDP IP porty: 9987, 9988 a 9989.

Jestliže spustíte exe soubor na zařízení, které má stanovené jméno domény nebo IP adresu, která je veřejná (například počítač, který je přímo připojený k internetu), žádný jiný požadavek není potřeba – jen pošli svou IP adresu svým kolegům jako adresu hlasového serveru a nech je aby se připojili.

Jestliže spustíš server, který je za NAT routerem, budeš muset přidat 3 porty pro LAN adresu tohoto systému, kde běží server. Tento kód používá jen UDP, tak není třeba přidávat TCP. Při selhání těchto přístupových portů, bude server přístupný jen LAN klientům. Dejme tomu, že jsi správně nastavil přístupové porty, řekneš svým kolegům WAN IP tvého NAT router a oni ji použijí jako IP adresu hlasového serveru. Obvykle tato adresa je ta, která je veřejná, kterou jsi dostal od svého ISP (providera), a nejčastěji poskytnutá přes DHCP, když je tvůj router připojen k ISP (ale ne vždy, YMMV).  

Jen jednu „vlastnost“ je nutné vědět o serveru, a to podpora přístupu přes kódová slova. To znamená heslo, kterým můžeš upravit svůj server, a pak všichni klienti ho budou muset zadat k tomu, aby se mohli připojit. K nastavení přístupového hesla, spusť server.exe z příkazové řádky s argumentem jednoho slova. Toto slovo může mít libovolnou délku, ale jen prvních 8 znaků je závazných. Je možné použít ne US/Anglických znaků v kódovém slově, ale výsledek může způsobit zmatky, proto doporučujeme, abyste se drželi ASCII tiskacích znaků a-z, A-Z, 0-9 a interpunkčních značek pro nejlepší vzájemnou slučitelnost.

Nejjednoduší způsob, jak to udělat, je vytvořit zástupce pro server.exe a vložit kódové slovo zde do příkazového řídku. Udělal jsem jeden takhle:

 

"c:\FalconBMS\Bin\x86\ivc\IVC Server.exe" mysecret

 

Když spustíme server.exe, objeví se CMD/DOS okno a to je to, co by nám mělo říct, jestli to pracuje správně:

 

TeamSpeak Server 3.0.0-beta6 [Build: 11633] SDK

(c)TeamSpeak Systems GmbH

Logging to file started (no console logging on Windows)

Server running

Server lib version: 3.0.0-beta6 [Build: 11633] SDK

Create virtual server using keypair ''

Create virtual server with 32 slots

Create virtual server using keypair ''

Create virtual server with 32 slots

Create virtual server using keypair ''

Create virtual server with 32 slots

Falcon BMS IVC Server commandline interface

[q] - Quit

[h] - Show this help

[v] - List virtual servers

[c] - Show channels of virtual server 1

[l] - Show clients of virtual server 1

[n] - Create new channel on virtual server 1 with generated name

[N] - Create new channel on virtual server 1 with custom name

[d] - Delete channel on virtual server 1

[r] - Rename channel on virtual server 1

[m] - Move client on virtual server 1

[C] - Create new virtual server

[E] - Edit virtual server

[S] - Stop virtual server

 

Enter Command (h for help)>

 

Neudělám nic jiného než, že spustíme server pomocí zástupce, a pak dostaneme výše uvedený výstup. Nezapíšeme zde žádný příkaz, jakmile se objeví okno. Server je nyní otevřen pro provoz. Máme zde 3 virtuální servery, které běží soběžně s tímto exe souborem – nastaven je vždy jeden virtuální server pro každou UHF, VHF a GUARD radiovou frekvenci.

Všimni si, že zde u tohoto výstupu není zmínka o hesle … budeme muset sledovat, zda jsi spustili server s heslem nebo ne.

K tomuto seznamu příkazů příkazového řádku, tento seznam bude pravběpodobně bezpečný. Měli bychom se vyhnout změnám stavů serveru. Přinejmenším prozatím. S výjimkou z pravidla postupu je „q“, který je prakticky doporučován použít, jakmile chceš ukončit používání serveru, abys ho mohl vypnout.

Hráč s nejlepším připojením a nejrychlejším počítačem, měl by být hostitelem hlasového serveru, a možná dokonce i hostitelem mise, což závisí na klientech. Při velkých misích s velkým počtem lidí, provoz hlasového hostitele a mise, můžeš při načítání dat do počítače hostitele očekávat i snížení FPS. Pokud to je možné, tak jeden hráč s nejlepším připojením a výkoným CPU, měl by mít hlasový server a jiný hráč s výkoným CPU, pak bude hostovat misi. V ideálním případě, nejlepší způsob jak použít IVC je oddělený systém hlasového serveru.