3.3.4.1 Uživatelské rozhraní klienta

 

Když spustíš aplikaci klienta v příkazové řádce bez paramentů, měl bys vidět ve výsledku okno jaké je zobrazeno výše. Zaměříme se nejdříve na ovládací skupinu Server Connection.

Do zapisovacího okna Nickname napiš svůj volací znak nebo ekvivalent. Všimni si, že když se dostaneš do hry více hráčů "multiplayer", toto políčko bude přepsáno nickem, který odpovídá tvému logbooku podle vyběru při nastavení hry. Takže bude méně zmatků, jestliže zde zadáš stejný nick (dej si pozor na malá – velká písmena), jaký používáš ve svém logbooku Falcon4 BMS. „nomane“ je standardní nick před tvým zadáním, pokud nezměníš obsah tohoto políčka.

V zapisovacím poli Server IP/DNS zapiš veřejnou IP adresu cílového hlasového serveru nebo platné jméno domény tohoto serveru. Všimni si, že běží-li server na stejném systému jako klientská aplikce, můžeš zadat 127.0.0.1 nebo „localhost“ – obě možnosti v tomto případě budou fungovat u tvého připojení.

Políčko Connecttion Status je informativní. Jak je zobrazeno výše začneš při stavu bez spojení, pokud použiješ některou z možností příkazového řádku, bude automaticky spuštěno připojení.

Vedle pole stavu připojení je tlačítko Connect. Stiskni toto tlačítko k spuštění připojení. Všimni si, že dostaneš jen správnou odezvu, jestliže políčko serveru obsahuje správnou adresu nebo jméno hostujícího systému, na kterém běží hlasový server. Stisknutím Connect před zadáním adresy způsobí chybu.

Všimni si, že skupina ovladačů Radio Frequincies je šedá při spuštění aplikace. Tyto ovladače se stanou aktivní, jakmile je úspěšně provedeno připojení k serveru. Jestliže byla vypoužita možnost v příkazové řádce k přednastavení radiové frekvence, měl bys vidět tyto hodnoty v oknech, ale budou stále šedé do té doby, než bude provedeno spojení k platnému serveru.

Jakmile je skupina frekvencí aktivovaná, můžeš zadat hodnoty kanálů a začít s vysíláním. Jako v proudovém letounu i zde jsou tři přijímače. Na rozdíl od tohoto letounu, který má jen dvě vysílačky, tak zde máme v aplikaci tři vysílače. Jestliže nebyla využita možnost příkazového řádku, budeš nejdříve připojen k serveru a každé radio bude naladěno na standardní frekvenci nazvanou „Default Channel“ (oba, UHF i VHF vysílače mají samostatné standardní kanály, takže musíš vysílat na tomto správném rádiu, abys slyšel a slyšeli tě ostatní; standardní kanál GUARD je také samostatný, ale je nazván „243000“ a bude umístěn standardně na UHF frekvenci). Takto bys měl být schopen hovořit k ostatním lidem, kteří spustili aplikaci stejným způsobem bez zadání některé jednoznačné frekvence v příkazovém řádku.

Do pole UHF Freq můžeš zapsat libovolnou hodnotu. Když klikneš na tlačítko Change FRQ vpravo od zapisovacího pole, budeš připojen ke kanálu na hlasovém serveru podle jeho názvu. Volba názvu je úplně na tobě, ale nejužitešnější způsob jak použít tuto aplikaci je zadat hodnotu, která představuje položku v rozsahu radiové frekvence, kterou můžeš použít ve hře. To se udělá tak, že zadáš hodnotu se šesti číslicemi, která představuje frekvenci MHz krát 1000. Například, jestliže chceš komunikovat s věží Osan na UHF kanálu, zadej hodnotu 308800, která představuje 308.800 MHz. Musíš pak kliknout na Change FRG pro nové zadání hodnot, a takto budeš přepnut na tento nový kanál. Stisknutím ENTER tlačítka (na klávesnici) pro zápis hodnot se přesune okno na textové pole z tlačítka Change FRG, tak abys mohl zadat „308800“, ENTER, pak opět ENTER a to bude zkrácený příkaz také pro stisknutí Change FRQ tlačítka. Rozsah UHF frekvence je od 225.000 – 399.975 Mhz s 25kHz krokováním, stejně jako u reálného létání.

 

VHF políčko a Change FRQ tlačítko funguje úplně stejným způsobem, ale doporučený rozsah kmitočtu pro použití je jiný. Frekvence pásma VHF používá ve hře od 116.00 – 151.975 Mhz s 25kHz krokováním.

Pole hlasitosti „Vol:“ umožní zadat číselnou hodnotu maximálně 6.0 na obě strany (+/-) od nuly. Toto jsou hodnoty decibelů, které upravují výstup hlasitosti rádia. Nula je standardní hladina zvuku. Plus 6.0 je maximální zesílení nad standardní hladinou (varování: zvuk může být zesílen nebo zeslaben v závislosti i na tvém hardwaru). Mínus 6.0 podstatně zeslabí úroveň hlasitosti. Všimni si, že UHF hlasitost také ovládá hlasitost GUARD vysílače – ten nemůže být změněn samostatně.

 

Tři přepínací tlačítka vpravo od ovládací skupiny jsou informativní. Tyto jsou aktivované, když stiskneš a držíš jedno z kláves k hovoru, F1, F2 a F3 pro vysílače UHF, VHF a GUARD. A teď bych chtěl zabránit okamžitě jedné věci: není žádný způsob změnit PTT ktávesy pro tuto aplikaci – F1/F2/F3 je všechno co můžeš dostat. Zde stále vládne původní verze Falcon 4.0!

Zde je také zatrhávací rámeček pro Automatic Gain Control – ten je zatržen standardně a zdá se, že funguje většinou správně v rozumných mezích. Možnost vypnutí této aplikace, může pomáhat některým uživatelům, takže nastav změnit ji zde, jestliže je potřeba ji ukončit.

Poslední pomůcka v UI aplikaci je zatrhávací rámeček „Force Local Control“. Většina uživatelů by se tomu měla vyhnout. Smyslem toho je zabránit kódu aplikace hledat Falcon4 BMS a zabránit klientovi, aby byl podřízen kódu Falcona4 BMS. Užitečné je to při vychytávání much, pravděpodobně to bude neužitečné pro většinu ostatních uživatelů, ale prostě je to zde a nyní víme co to má asi dělat … jestliže na to klikneš, když poběží Falcon4 BMS, pak všechna vložená data budou vypnuta … neručíme, co se stane … použij to na vlastní riziko: byl jsi varován!