3.3.5 Zvukové efekty rádia

Revize kódů zahrnuje čtyři wav soubory, které poskytují hrubé zvukové efekty.

Máme zde wav pro kliknutí miktofonu na začátku a konci přenosu. Někteří lidé nemají rádi tento nápad s úvodním cvaknutí – jestliže jsi to i ty, jednoduše přejmenuj nebo odstraň tento soubor a zvuk nebude přehrán.

Zde je wav soubor „šumu“, který je přehráván jako smyčka a zamixovaný s přicházejícím audio signálem. Toto je efekt nějakého statického nebo okolního radiového šumu pro lehké zašpinění zvuku, tak aby nebyl úplně stejný jako původní zvuk. Toto je poskytováno, jen když zde máme dvě osoby které vzájemně komunikují na kanálu.

K dispozici je také „block“ wav. Ten je sice HLASITÝ a záměrně trochu nepříjemný; dříve než se začneš ptát, tak toto je převzaté ze záznamu reálného rádia. Přehrává se s více, než jedním pilotem připojeným na frekvenci, který je příjmu a představuje to – interferenci přenosu. Samozřejmě můžeme soubor spustit i v případě, jestliže na frekvenci jsou více než dva piloti.

Všimni si, že hlukové a blokové zvuky působí společně při režimu poloduplexním přenosu, který je také zahrnutý v této aktualizaci: když některý pilot vysílá, veškerý příchozí zvuk na frekvenci je vypnut. Proto v případě, že dva piloti mluví navzájem přes sebe, tak nyní nic neuslyší, ale všichni ostatní na kanále dostanou co proto. Dejte si pozor, co si přeješ udělat!

Skutečně není zde žádný vedlejší zvuk zahrnutý do aplikace rádia. Přesto můžeš dostat trochu audio efektů s využitím zvukového mixéru Windows, vložením do tvého výstupního audia mikrofonu a zpět do zvukového výstupu vašeho místního systému.