3.3.7 Co takle AI? Jak se chovají?

 

Práce s existujícím kódem a udržení AI wingmanů na dosah, zkrátka bylo docela delikátní, protože zde bylo několik možností jak to udělat. Zvolená cesta má pravděpodobně nejlepší dopad na hratelnost, kontinuitu a potřebuje nejmenší množství práce při přepisování existujícího kódu. Také je nejsnadnější pro naučení. A tady to je, a tak to funguje.

A znovu, každé rádio COM1, COM2 má 20 přednastavených kanálů. S CNI přepínačem na BUP (BackUP - „Záložní kanál“) má UHF jen 19 přednastavených kanálů. VHF rádio nemá záložní ovládání. AI stále používá „dobře známé“ kanály při jejich komunikaci – např. Flight1, Package1, „Guard“ atd. Ale nyní místo těchto specificky přednastavených komunikačních kanálů nebo jmen funkcí kanálů, máme frekvence. Protože každá AI kanálová funkce je přidělena konkrétní frekvenci, pilot může naprogramovat tuto frekvenci do jakéhokoliv nastavení dle vlastního přání a funkce bude stále stejná. Aby pilot měl méně práce, sestavali jsme už standardní seznam přednastavených frekvencí a odpovídají již jejim funkcí.

Poznámka: V multiplayerové hře můžou lidé mluvit na kterékoli z přednastavených frekvencí. Trik je v tom, že 14 ze standardních frekvencí jsou přiděleny také AI wingmanům, takže lidé AI piloty slyší. AI znají pouze standardní seznam frekvencí a jsou schopni tě „následovat“, kdykoli nastavíš některou frekvenci z tohoto seznamu. Znamená to, že členové tvého letu tě budou schopni slyšet a zpět komunikovat na jakékoli z těchto frekvencí, které jsou přiděleny jako přednastavené frekvence 1-14. Členové Package tě uslyší pouze na frekvenci, které odpovídají Package 1-5 (ledaže členové Package také jsou členy tvého letu). AWACS a Tanker jsou chytří stejně jako členové tvého letu. Můžou komunikovat na libovolných z „dobře známých“ 14-ti standardních frekvencí. „Proximity“ je omezen jen na okruh blízkých letadel. „Broadcast/Gard“ vysílá všem AI ve tvém týmu.

Frekvence „Team“ je speciálně jen jedna. Při používámí IVC v multiplayeru, klávesa „F1“ zajišťuje přenos na frekvenci „Team“. Ve scénáři „force-on-force“, červené a modré síly si můžou nastavit frekvence „Team“ v souboru falconbms.cfg (popsáno níže), takže umožňuje komunikaci v uživatelském rozhraní (UI) JEN s členy svého týmu. Další vlastností je, že někdo (člověk řídící AWACS nebo sestřelený pilot) v UI může komunikovat s ostatními ve 3D světě přes frekvenci „Team“ (poskytuje tak komunikaci osobě(ám) ve 3D světe, kteří jsou na ni naladění). AI ve tvém týmu můžou také komunikovat s lidskými piloty ve 3D světě přes tuto frekvenci.

Přirozeně, pokud obě strany (týmy) nemají různé „Team“ frekvence, pak se všichni uslyší navzájem, jako kdyby byli ve stejném týmu. V MP prostředí, F2 se  používá JEN pro UI a každý v UI může slyšet, přenos na této frekvenci. Při použití klávesy F2, nebude nic slyšet ve 3D světě. F2 je určena pro piloty pro společnou kordinaci a k synchronizaci při vstupování do 3D světa, informace o každých „celkových“ typických věcech jako jsou pravidla souboje, všech speciálních postupů nebo jen „Briefing“ předtím než poletíš. Nicméně, nyní je možné změnit frekvenci, která je používaná pro F2 v uživatelském rozhraní, tak pokud chceš, můžeš změnit nastavení jak pro F1, tak i F2, které jsou naladěny ve 3D světě. V závislosti na požadavcích máme značnou pružnost k oddělení týmů nebo máme rozmanitý „způsob ovládání“ pro oddělení frekvencí. Další diskuse o „force-on-force“ a nastavení frekvence „Team“ můžete nalézt níže.

Seznam standardně přednastavených frekvencí a jejich funkcí, které zná i AI.

 

Všimni si, že chybí věž (TOWER). Věnujte speciální pozornost této změně. Pro komunikaci s věží, musíš nastavit jeho frekvenci ručním naladěním (tj. jen vložit frekvenci do COM1 nebo COM2 v DED stránce) nebo můžeš použít nějaké přednastavené frekvence (otevři si jednu, která je doporučená) a potom určit přednastavené číslo, které naladí tvoje rádio na frekvenci dle předvolby. Postupy jak rádio funguje, jsou uvedeny později v tomto textu.

Komunikace s wingmany je podobná. Musíš být naladěn na frekvenci, na které s tebou může Wingman mluvit (jedna z těch standardně přednastavených). Pokud nebudeš, nemůžeš mu dávat žádné rozkazy, neuslyšíš žádná jeho potvrzení ani info o tom, co právě dělá a ani neuslyšíš sebe, jak zadáváš wingmanovi ten daný příkaz. Snadno se přesvědčíš, jestli jsi naladěn na správnou frekvenci tak, že dáš „W“ a pak třeba „1“ a pokud neuslyšíš, jak říkáš wingmanovi, co má udělat, tak už je jasný, že nejsi naladěn na správné frekvenci (za předpokladu, že v nastavení zvuku máš zapnuté Pilot Voice). Typické používání radia ve skutečné F-16 je UHF, je normálně používané pro komunikaci s vnějšími jednotkami: ATC—ARTCC, zem, věž, přílet / odlet, atd. a při boji nebo cvičení, řídícími jednotkami jako AWACS (DCA, Strike atd.), JSTAR nebo dalšími velícími a řídícími orgány. VHF je pak normálně používána pro vnitřní komunikaci letky, ale některé frekvence můžou být zdvojené jako koordinační síť v závislosti na účelu. Co to pro tebe znamená? Jakmile jsi ve výše uvedeném typickým nastavení, doporučujeme mluvit k věži, AI skupinám nebo lidem v dalších letech nebo skupinách na UHF a udržovat komunikaci uvnitř letky na VHF.

 

V single playeru může být nastaveno tvé radio takto:

UHF 6 - (předvolba 6 pro Package) a změna UHF na frekvenci daného letiště při pojíždění, vzlet a přistání.

VHF 1 - (předvolba 1 pro Flight 1)

 

V prostředí multiplayeru (MP), řekněme 2 lety se 4 letadly, jsou-li všichny lidié, tato konfigurace viz výše nebude fungovat. Proč? Protože když oba lety mají naladěno na VHF 1, která slouží pro vnitřní komunikaci, každý v obou letech by slyšel každého, dokud by byli naladěni na tuto frekvenci. To je důležité. Za použití starého kódu každý let (Flight) mohl byt na „Flight 1“ (nebo předvolba 1 neboli VHF 1) a nemusel se bát, že by slyšel ostatní piloty, kteří nebyli členy jeho letky. V novém kódu už to tak není, protože jediná věc, na které záleží, je, jaká frekvence je na radiu naladěna (ano, jako v reálu). Uslyšíš všechno, co bude řečeno na frekvenci, na které jsi naladěn a to samé platí pro všechny ostatní, kteří se naladí na tuto frekvenci. Během plánování před vaším Multiplayerovým letem obě letky by si měli domluvit, na jakých VHF frekvencích budou operovat, aby se předešlo konfliktům za letu. Let č. 1 by mohl například být naladěn na VHF 1 a let č. 2 na VHF 2. Pokud oba lety obsahují pouze lidské piloty, může se použít jiná frekvence, např. přednastavená frekvence 19 a 20.