3.4 Průhledný displej (HUD)

Provedeny byly různé změny kódu u průhledného displeje k vytvoření co nejvěrnější reálity, v rámci schopnosti displeje a vzhledu.

V HUDu byla opravena značka „<“ u stupnice rychlosti. Předcházející KIAS hodnoty byly vždy používané k umístění této značky dokonce i u stupnic GND a TAS, při nastavení na ovládacím panelu HUD. Zřejmě toto vedlo k špatnému umístění značky, protože umístění nebylo v měřítku. Tato změna zajistí, že požadovaná rychlost je ve správném měřítku pro aktuální nastavení typu rychlosti, takže nyní můžete sledovat značku a dostanete správný výsledek (TOS nebo jakýkoliv jiný) pro nastavení GND a TAS stejně jako u nastavení typu rychlosti CAS.

EEGS trychtýř je upravený tak, aby se pohyboval s HUDem (měl správnou FCR dráhou a dosah menší než 2 míle), a pomohl pilotovi vmanévrovat do letové hladiny s cílem k zaujmutí správného úhlu, který je potřeba k střelbě. POZNÁMKA: Trychtýř může vypadat / reagovat komicky u nemanevrujícího cíle. Měl bys v těchto situacích primárně mířit se zaměřovacím křížem.

Pokyn PULL-UP (blikající X v HUDu a MFD) je přizpůsoben tak, aby se spustil, když má být zahájeno stoupání při 4G místo při stoupání se 7G, k vyčištění terénu ze zorného úhlu HUDu.

Mnoho oprav v různých částech okna HUDu – Mach, MaxG, Mastermode / Submode, výstraha Paliva / Bullseye, Slantrange a Time-to-Go nejsou vidět, když je podvozek vysunut a rychlost letadla je větší než 80 uzlů. Jestliže podvozek je zasunut, všechny tyto hodnoty se znovu objeví. Stejně tak, jestliže letoun zpomalí pod 80 uzlů s vysunutým podvozkem (to je pojížděcí rychlost), tak se hodnoty objeví znovu. POZNÁMKA: Radarový výškoměr, box ALOW a vzdálenost / STPT# budou vždy vidět bez ohledu na pozici podvozku a rychlosti. Také, režimy ILS (TCN/ILS a ILS/NAV) měly nesprávně odstraněné pole šikmé vzdálenosti a Time-to-Go. Bylo to opraveno.

Linka horizontu je nyní nakreslana jako PLNÁ čára přes HUD, dokonce i při pohybu v extrémním náklonu.

Opraveno PUAC (Pull-up Anticipation Cue) pro vyznačení odhoz v CCIP, CCRP a vyznačení odhozu v DTOS. Především, PUAC byl nastaven v HUDu příliš daleko a nízko, kvůli zornému poli nebyl nastaven správně.

Byl přidán bod do středu AG TD boxu (CCRP, DTOS). Byl přidán bod do středu kruhu CCIP označující dopad.

Opraven TLL (Target Locator Line) pro AG režimy (CCRP, DTOS, atd.) a Maverick režim. V AG režimech, relativní poloha k cíli nebere do úvahy sklon, jako to dělají AA režimy. Toto je opraveno u vyznačení odhozu CCRP, DTOS a režimu Maverick. Také TLL se aktualizuje po 10 stupních, tj. 10, 20, 30, 40 atd. Také bylo provedeno několik malých oprav u velikosti TD boxů.

Oprava  NAV HUDu: Pokud je funkce CRUS TOS nyní vybraná režimem, pak bude v HUDu zobrazeno ETE vlevo dole. Jestliže je vybraný jiný CRUS režim nebo CRUS TOS není režimem vybraný, pak uvidíte TTG místo ETA. Tato změna odpovídá skutečným letounům, tak to funguje u reálné avioniky. TTG je zobrazena ve formátu MMM:SS a ETA je zobrazena v HUDu jako HHMMSS.

Symbol „X“ který je zobrazen nad FPM byl stále zobrazen v poloze FPM, i když INS bylo vypnuto nebo selhal. Symbol nebude již zobrazen, když INS je vypnut nebo selhal.

„X SRM“ nebo „X MRM“, kde „X“ je počet raket pro daný typ, nyní je zobrazen v režimu raket (náhrada za „MSL“). „MSL“ je zobrazen u F-16 blok 30 a nižší (tj. hlavně u staršího softwaru)..

Machovo číslo a MaxG nyní není zobrazeno v HUDu při přepnutí do režimu „Dogfight“. „SpeedText“ – rychlost (v KCAS) nutná k dosažení aktuálního steerpointu v určený čas, tato hodnota nebude zobrazeno v HUDu, když jsi v režimu „Dogfight“. Toto nikdy nebylo realistické.

Útočná symbolika (zaměřovače raket, ASEC, ASC, DLZ, stopky adt.) nebudou zobrazeny v FCR/HUD, když je vypínač „Master Arm“ v poloze OFF (tj. zbraně jsou zajištěny).

V řádku šikmého dosahu v HUDu. „F“ a „B“ byly přehozeny. FXXX.X je nyní zobrazen, když hráč má cíl sledovaný nebo uzamknutý (oznamuje, že radar [FCR - proto je to F a ne R] poskytuje informaci o vzdálenosti). BXXX.X je nyní zobrazen pro aktuální steerpoint, se zobrazenou barometrickou výšku (triangulace s INS dosahem) poskytuje informaci o šikmém dosahu. Tato pozice šikmého dosahu, čas dosahu a vzdálenost je pak byla přizpůsobena značka STPT #.

Target Altitude v HUDu. Výška cíle (dvě číslice v tisících stopách) nahrazuje ALOW v HUDu, když FCR je v režimu A-A a údaje se týkají sledovaného cíle a systémová výška je platná. Nastavení výšky ALOW je přesunuto nad stupnici výšky. Jestliže nebudeme sledovat cíle, řádek nebude zobrazen. Ten je zapnut příkazem „set g_bMLUM2TAinHUD 1“ v souboru cfg a standardně je zapnutý. Nastavení výšky ALOW je přesunuto nad stupnici výšky. Jestliže nebudeme sledovat cíle, řádek nebude zobrazen. Ten je zapnut příkazem „set g_bMLUM2TAinHUD 1“ v souboru cfg a standardně je zapnutý.

Oprava TD kruhu DF režimu. Když byl cíl mimo FOV HUDu, nebyl správně zobrazen kruh (w/ nebo X uprostřed), ale nějaké stejné oblouky (se značkou dosahu), který je zobrazen, když cíl JE v FOV.

Přidaná vyhledávací hodnoty výšky FCR min/max u kříže ACM Slewable v HUDu.

Aktualizovaná pomůcka EEGS pro dostřel, která byla umístěna v pozici 8 hodin na TD kruhu (toto představuje prodloužení dosah projektylů PGU-28). Který zmizí, když dosah cíle je menší než 8000 stop, tak aby se předešlo záměně s očkem Level V.

Byl vytvořen malý blikající diamant u AIM-9, když jsi v dosahu (Rmax1). Předtím toto dělal jen velký volný diamant. Když jsi v manévrovací zóně (Rmax2 do Rmin2), zaměřovač rakety bude také blikat.

Byl doplněn chybějící BATR (Bullets at Target Rang) kruh v EEGS. Je to 6 - mílový kruh, zobrazený po stisknutí spouště s trasou kulek v doshu cíle. Ztratí se potom, co poslední projektil proletí dosahem cíle (dobře, skutčně zmizí 1 sekudnu potom co byla uvolněna spoušť – i to je dost dobré - prozatím). BATR je nic víc než záznam, kde je zaměřovací kříž namířen (s opravou o gravitační odchylku). BATR je zapnut OSB tlačítkem na MFD s jmenovkou „SCOR ON“.

Nyní zmizí trychtýř EEGS, když je stisknuta spoušť a opět se objeví 1 sekundu po uvolnění spouště. FEDS kulek také nyní funguje správně. Bude zapnut OSB tlačítkem na MFD s jmenovkou „SCOR ON“.

Inverzní text „DED v HUDu“ byl odstraněn, a byl upraven reálněji. Každý text v „DED v HUDu“, který je zvýraněn v DED bude mít mírně větší font než okolní text. Například, při vysílání na jednom z IVC rádií způsobí, že UHF nebo VHF text bude používat větší font. Když se přenos ukončí, text se vráti do normální velikosti.

U různých HUD symbolik byla opravena velikost. Stupnice sklonu je přizpůsobena a lépe odpovídá aktuálním softwarům MLU a US F-16ek. Záporná část sklonové stupnice se skládá ze čtyř čárek a hodnoty úhlu, pro každou linku je to ½ linky sklonového úhlu. Čára horizontu je nyní 253.5 mr dlouhá s mezerou uprostřed. HUD má nyní správné rozměry šířky sklonové stupnice (86mr) a velikost středové mazery (34mr). Odpovídající úprava byla provedena umístění číslic ve vztahu k linkám sklonové stupnice a rozměry záporných čárkovaných linek sklonu. Očko Level V a BATR byly změněny, nyní používají správnou mr velikost – 4 mr a 6 mr, dle pořadí. Opticky vypadají stejně jako staré hodnoty. Změna hodnot oček 1G a 9G používající MRToHudUnits. Velikost se nyní rovná skutečným hodnotám 4 mr. Opraveno bylo formátování hodnot čísel na výškové stupnici HUDu u barometrických hodnot.

Popis stupnic a velikost rámečků pro aktuální výšku bude nyní odpovídat skutečným rozměrům. Hodnoty stupnic jsou ve formátu XX,X a podle potřeby s načtenými nulami. V rámečku aktuální výšky budou použita prázdná místa před čárkou, jestliže výška je menší než 10k (jedno volné místo, pak číslice a pak čárka) nebo menší než 1k (dvě prázdná místa a pak čárka). Spodní pozice kurzové pásky byla přesunuta trochu výše, takto je teď přesněji umístěná ve srovnání s realitou. Změna kurzové pásky je provedena tak, aby mimo rámeček s aktuálním kurzem, byly použity dvě číslice (jinými slovy v desítkách supňů). Rovněž byl opraven kód, takže máme více svislých značek na pásce kurzu. Obě tyto změny byly provedeny, aby to vypadalo jako ve skutečnosti. Taky je upraven tik stupnic výšky a rychlosti, teď je to trochu lepší, podle HUD video záznamu a HUD obrázků. Drobných změn taky doznal tik u určitého počtu značek na stupnicích výšky a rychlosti.

V režimu DGFT zmizí oblouk stavu polohy, jestliže je podvozek vysunut.

Těžce jsme opravovali hodnoty kódu pro velikost FPM. Změnou rozměrů má nyní správnou velikosti na milimetr (10mr kruh / 10mr křídla a 5mr ocásek). Ve výsledku kruh FPM je mírně větší, ale správně odpovídá dle HUD videa a fotografiím.

Aktualizace symboliky EEGS TD kružnice. TD kružnice má nyní správnou velikost 35mr. Jak se oblouk kružnice zmenšuje, místo ní budou zobrazeny tečky. Také, směrová značka „>“ je nyní na obvodu kruhu, podobně jako u zaměřovací mřížky rakety. Značka „V DOSAHU“ se přesunula do pozice 4 hodin a její velikost byla přizpůsobena.

Mnoho oprav bylo u režimu RADAR AUTO na stupnici výšky HUDu. Zde oblast 1,000 – 5,000 stop je nyní správně dimenzovaná a má správné rozměry značek a teploměrová pásková stupnice pro tuto oblast je zobrazena správně (místo člení linár se zbytkem dolní stupnice).  DOLE „T“ na teplomkěrové pásce je lépe umístěna. AUTO stupnice nyní se posunuje dolů po HUDu, když je podvozek vysunut, s FPM a stupnicí rychlosti. Značka chyby „R“ byla odstraněna z pásky teploměru. AL číslice byly posunuty dozadu pod pásku výšky pro režim AUTO ve spodní části se zobrazeným teploměrem (místo přepisu pásky). Obecně by měla vypadat více jako stopáž, kterou vidíme v LANTRIN HUD při výstřelch, tak nyní zobrazuje tato páska styl výšky. Také, pásky výškovy a rychlosti mají přiměřené množství značek. HUD VVI je nyní vidět při používání ILS se stupnicemi zapnutými na VV/VAH. A-A TD rámeček je nyní vidět při používání ILS, jestliže cíl je špatně zaměřen.

Hlavní generální opravu doznal zobrazovací kód stupnice sklonu. Největší směr oprav je k pochopení a podpoře. Nicméně, to zahrnuje přepracovaný kód k umístění stupnice sklonu správně do středu v FPM bez ohlenu na vybraném režimu Driftu, a kódu k zajištění linky horizontu, aby vždy byla nakreslena v horizontu bez ohlenu na úhlu beta, lépe poskytuje záporné linky stupnice sklonu a zlepšuje stopu linky horizontu. Kurzorová stupnice ve spodní pozici je posunutá v HUDu níže od FPM s Drift C/O stejně jako nyní v režimu NORM.