3.4.1 Aktualizace AMRAAM Dynamické zóny odpalu (DLZ)

Vzhled i názvosloví AMRAM DLZ se změnilo, jestliže je vybraný možnost M2-styl AMRAAM DLZ. Následuje přehled:

RAERO – Raero (aerodynamický dosah) (malý trojůhelník) představuje maximální kynetický dosah AMRAAMu a to je nejdelší možný dostřel, který pilot může dosáhnout a má šanci zasáhnout cíl. Za předpokladu, že cíl nebude manévrovat a řízená raketa je přesná. Momentálně se nepočítá s odpalem pomocí „nadhozu“ (něco jako DTOS u bomb), což by ještě zvětšilo dostřel. 

Ropt – Ropt (optimální dosah) (malé kolečko) představuje maximální vzdálenost cíle, kdy při vypuštění raketa zasáhne cíl, přičemž se počítá s rezervou na případný manévr cíle. Je to 85% Raera. Momentálně se nepředpokládá, že střelec má ideální směr a náklon.

Rpi – Rpi (dosah pravděpodobného zachycení) je 75% RAREO a je to vzdálenost, při které je vyšší pravděpodobnost zasažení cíle.

Rtr – Rtr (dosah obrat a běž) nahrazuje Rmax2 a představuje maximální dosah střely, když cíl provede turn-and-run manévr při výstřelu. Technické výpočty jsou popsány na str.106 tohoto manuálu.

Rmin – Rmin odpovídá Rmin 1 a Rmin2 a představuje minimální vzdálenost k výstřelu. To je založeno na výpočtu Rmin1.

 

AMRAAM Pomůcka k rozhodnutí – byla přidána pomůcka k odpalu, aby pomohla pilotovi při výstřelu rakety. Ten je nad RAREO na HUDu a MFD a skládá se z jenoho nebo dvou číslic představující vhodný úhel stoupání. Když DLZ značka vzdálenosti cíle dosáhne RAREO bude poskytnutý úhel odpalu, což jsou podmínky k dosažení výstřelu v RAREO (cíl je v dosahu mezi RAREO a Ropt ) nebo Ropt (cíl je v dosahu mezi Ropt a Rpi). Pro jeden výstřel, střed Attack Steering Cue (ASC) je azimut ve vztahu k Alloweble Steering Eror Circle (ASEC) a proveď jemné přitažení do signalizovaného odpalovacího úhlu, umístnění ASC do středu ASEC. Tento pokyn odpalu provádí odpočet (každých 5 stupňů) z celkového požadovaného úhlu, jak pilot zvedá letadlo až k MMC – určenému úhlu odpalu. Když je úhel dosažen, v pokynu bude zobrazeno „0“ (nula) stupňů a to signalizuje, že požadovaný sklon byl dosažen. Pokyn k odpalu je odstraněn, když vzdálenost cíle je menší než Rpi. Tento pokyn k odpalu nebere v úvahu AOA letadla, zatímco se provádí zobrazené ASC. To může mít za následek situaci, kdy ASC je ve středu ASEC (bod v otvoru), ale pokyn k rozhodnutí k výstřelu požaduje úhel odpalu.

Větší AOA je větší rozdíl mezi umístěním ASC a zobrazeným požadovaným úhlem ospalu. Pilot by v tomto případě měl vycentrovat bod v otvoru. Navíc zde jsou dvě číselné hodnoty nad hodnotou cílového zámku, která představuje Digital Maneuvering Cue (DMC). Toto je hodnota nějakého úhlu představující jak moc velký obrat k cíli musíš udělat k podstatnému snížení pravděpodobnosti ztráty zaměřené rakety.

AIM-120 Boresight Reticle – Když je vybrán u AIM-120 zaměřovací režim Bore nebo zaměřování Slave, tak zde není žádná odchylka od cíle. AIM-120 zaměřovací mřížka boresight (262 mr průměr kruhu) je zobrazena na HUDu (Bore zaměřovací mřížka není zobrazena na MFD).

Aim-120 Missile Diamond – Diamant rakety bliká, když je cíl v dosahu (RAERO nebo méně).

Allowable Steering Error Circle (ASEC) – ASEC je zobrazen jako kruh o různém průměru na HUDu a MFD, když je AIM-120 vybraná jako aktivní zbraň, zaměřovací možnost je režim Slave a odchylka cíle zde existuje. Stav této zbraně musí být RDY nebo SIM (Master ARM na ARM nebo SIM), potom ASEC/ASC a DLZ se objeví. Jestliže zde není odchylka cíle, AIM-120 Boresight mřížka bude zobrazená. ASEC je pomocník k umístění útočného řídícího pokynu tak, abys měl co nejlepší střelbu, která je založená na řízení navádění. Při vzdálenosti cíle od RAERO do Ropt má nejmenší velikost, 11mr v průměru. Od Ropt, začíná růst velikost ASEC až vzdálenost cíle dosáhne Rpi, kde dosáhne své maximální velikosti (ASEC představuje 45 stupňů přípustné odchylky řízení v Rpi). Od Rpi k středovému bodu Rtr, ASEC zůstane ve svém největším rozměru, v tomto bodě se začne znovu zmenšovat dokud nedosáhne minimální velikosti v Rmin. ASEC bliká, když vzdálenost cíle je v manévrovací zóně. ASECova změna poloměru od 11 mr do 56 mr je podřízena cíli. Při střelbě v Bore, poloměr je statický a má 131 mr (o průměru 262 mr). ASEC na MFD funguje stejně.

Attack Steering Cue (ASC) – ASC (kruh v průměru 8 mr v HUDu, 10 bodový poloměr kruhu na MFD) poskytuje několik typů ovládání: horizontální navádění letadlem, kombinované navádění letadlem a raketou, nejvýhodnější navádění raketou (s horizontálním a vertikálním naváděním raketou) a Rmin navádění (nejkratší LOS k cíli). Poskytovný typ navádění funguje podle vzdálenosti od cíle. Horizontální navádění letadlem se poskytuje proti cílům za 1.2xRAERO (kdy RAERO je maximální kynetický dosah naváděné střely) a je založen na limitech ASEC a 45 stupních LOS k limitu cíle. Kombinované navádění letadla a rakety je poskytováno pro vzdálené cíle mezí 1.2 RAERO a RAERO. V dosahu RAERO, navádění poskytuje optimální horizontální a vertikální navádění rakety. Jakmile je uvnitř středového bodu Rtr (střední číra v manévrovací zóně), ASC poskytne Rmin navádění. Pilot sleduje značku ASC s náklonem, dokud tato značka je na HUD středové lince nad střední polohou ASEC a potom přitáhni letoun (jestlilže je to přikázáno) k položení ASC do středu ASEC. Když vzdálenost cíle je větší než RAERO, kříž limitu (X) je zobrazen uvnitř ASEC k signalizaci, že střelba s AIM-120 nemůže být provedena, i když pilot provede manévr k odpalu. Kříž limitu bude také zobrazen, když požadovaný řídící úhel překročí 60 stupňů, dokonce i když cíl je ve stanoveném dosahu. ASEC ani ASC nebude zobrazen na HUDu v DGFT režimu.

 

Následuje graf součtu ASC/ASEC ve vztahu k DLZ a typu poskytnutého navádění.

A/F Pole Cues – Značky dosahu A-Pole (vzdálenost letadla k cíli, AMRAAM je aktivní s MPRF) a F-Pole (vzdálenost letadla k cíli v okamžiku nárazu rakety) byly přidány do DLZ. A-Pole nebo F-Pole pro raketu na závěsu byla přidaná do DLZ pod značku Target Range Cue a signalizaci Closure Rate. Údaje jsou v NM s M příponou pro A-Pole (A není použito k vyvarování se záměny s aktivní značkou AMRAAMu) a F předpona pro F-Pole.

A-Pole nebo F-Pole se pro vypuštěnou raketu okamžitě objeví pod DLZ. Značka Post Lounch je ve vztahu pro dosažení zásahu Missile-Of-Interest (MOI, raketa zaměřená na cíl s odchylkou s nejdelším časem který zbývá do odpalu) s aktuální odchylkou cíle. Změna odchylky v TTS nebo TWS bude poskytovat A/F Pole značce pro MOI u každé rakety, pokud stále obě letí.

Signalizace zbývajícího času pro vypuštěnou raketu MOI je stále zobrazeno v druhém řádku pod DLZ. Předpona udává zbývající čas následovně: „A“ (čas pro HPRF), „M“ (čas k MPRF), „T“ (čas k zachycení) nebo „L“ (čas k ukončení; v podstatě zbývající čas letu rakety). Všimni si, že tento čas je stabilnější než dříve. Tak je dynamický pro odchylku cíle a zásahu MOI. Když raketa dosáhne zásahu, nebo když ztratí stopu nebo je odříznuta, tak se odpočet prostě zastaví. Jedna poznámka o výstraze: Není to chyba, když stopky neodpočítávají s lineární hodnotou u odchylky cíle s aktivní DL raketou. Tento čas k zachycení je dynamicky vypočítán a počítá s manévry cíle, tak to je ten správný důvod proč se odpočet v některých případech dokonce zvýší.

Datalink rakety je stabilní a umožňuje podporu až šest raket za letu. Ty mohou být vystřeleny, na dva cíle (TTS) nebo až na šest cílů (TWS). Můžeš získat A/F Pole a data zbývajícího času k všem šesti raketám, jestliže máš všechny v letu a za předpokladu, že jejich cíle jsou stále přítomny na FCR, a také se záznamem dráhy.

HUD, HMS a FCR displeje obsahjí všechny aktualizace A/F Pole značek.

Model radaru pro AMRRAM nyní obsahuje HPRF (Husky) režim s podporou geometrie cíle. Raketa bude aktivovat vyhledávycí hlavici před normálním MPRF (Pitbull) dosahem a pokusí se o sledování. HPRF je lepší k sledování cílů ve velké výšce letu s velkou rychlosti přiblížení. Řízení Datalinkem bude pokračovat až do MPRF, pokud dříve pilot neprovede odstříznutí (sníží dosah sledování radaru). Během HPRF s hostitelsným DL naváděním, řízená raketa bude používat nejlepší dostupný sledovací výsledek (buď sledovací hlavicí nebo hostitelské navádění DL). Aktivace HPRF a MPRF je nyní zcela založena na vzdálenosti k cíli (používání je založené na „time-to-run“). Kódy dosahů jsou hrubé odhady pro AIM-120B. Ostatní (aktivní radar) řízené rakety budou potřebovat úpravený specifický datový soubor (AA-12 je má již udělaný).

 

Proměnné jsou:

  • AspectSelectorSize – HPRF vyžaduje polohu cíle, která má být uvnitř rozsahu 180°.
  • HuskyMinClosure – HPRF nebude aktivní, jestliže rozsah rychlosti je vyšší než tato hranice
  • HightAspectBomberHusky – Vyber LARGE cíl (AIM120 SMS stránka) k použití jako HPRF výchozí dosah.
  • HighAspectFighterHusky – Vyber MED nebo UNKN cíl (AIM120 SMS stránka) k použití jako HPRF vstupní dosah.
  • BomberPitbull – Vyber LARGE cíl (AIM120 SMS stránka) k použití jako MPRF vstupní dosah

Poznámka: můžeš vybrat SMALL na SMS stránce. Pokud to uděláš, pak to nedává moc velký smysl ve Falcon4, protože je zřejmě určen pro zaměření malých RCS cílům, přesto může být užitečný proti helikoptérám. Jestliže vybereš SMALL, MPRF dosah je zmenšen asi na třetinu ve srovnání s MED.

 

Opravy chyb vztahující se k starším verzím BMS v těchto běžných úpravách: opraveno předstírané vyčištění cíle, když přepínáš mezi režimy nebo SMS, změny z jednoho typu rakety na jiný, zatímco máš zaměřená cíl – nyní zámek je stále udržován. Zde je také oprava datalinku – dříve držel basu, neposkytoval žádné řízení s jiným datalinkem, prováděl to v podstatě špatně ve srovnání s vystřelenou raketou s více stejnými typy, které opustilu kolejnice podvěsu.