3.4.2 Přechody AMRAAM DLZ

  1. Nerozšížená AMRAAM DLZ stupnice: Když je aktuální vzdálenost k cíli větší než 125% Raero, AMRAAM DLZ je zobrazen na HUDu v nerozšížené konfuguraci. Na HUDu jsou zobrazeny značky horní a spodní hranice stupnice dosahu v jejich pevných polohách a číselná hodnota stupnice dosahu radaru je zobrazena nad horní hranici dosahu. Zbývající parametry AMRAAM DLZ (značka dosahu cíle, Raero, Ropt, Rpi, Rtr a Rmin) jsou umístěny ve vztahu k horní značce stupnice dosahu, která představuje aktuální hodnotu stupnice radarového dosahu a spodní značka představuje nulovou vzdálenost.
  2. Rozšířená AMRAAM DLZ stupnice: AMRAAM DLZ přejde do rozšížené stupnice ve chvíli, kdy vzdálenost cíle je menší nebo se rovná 125% Raero. Když DLZ přejde do rozšížené stupnice, horní a spodní značka stupnice dostřelu a stupnice dosahu radaru jsou z HUDu odstraněny. Horní hranice rozšíženého dosahu stupnice na HUDu je dynamická a představuje 125% Rareo. Všechny DLZ parametry jsou umístěné proporcionálně k hodnotě rozsahu stupnice. Nicméně, jak se vzdálenost cíle snižuje pod 125% Rareo, tak trojúhelník Raero je vždy zobrazen v 80% dosahu DLZ stupnice.