3.4.6 Symboly Zenith/Nadir

Do HUDu jsou přidané symboly Zenith/Nadir. V +/- 90 stupňovém sklonu, jsou v tomto pořadí zobrazeny symboly Zenith a Nadir, s rameny směřujícími k horizontu. Symbol Zenith je podlouhlá hvězda, nejdelší rameno míří k čáře horizontu. Nadir je 31.4 mr kruh s 15.7 mr linkou vycházející z kruhu a míří k horizontu. Tento Nadir má dvanáct čárek uvnitř kruhu, které jsou rovnoběžné s čárou horizontu, toto je odlišení od jiné podobné symboliky.