3.5 Systém řízení výzbroje "SMS"

Systém řízení výzbroje (SMS) ve Falconu prodělal kompletní opravu. Spousta práce na něm bude pro uživatele nepostřehnutelná, ale vylepšení tam nejsou pro nic za nic. Kód byl hodně pročištěn, důsledně přepracován, je efektivnější a více uživatelsky přívětivý za hry ve spojení s ostatními částmi kódu Falcona. Následující seznam ukazuje, co uživatel uvidí, když porovná předchozí verze BMS a Falcona.

 

Dlouhotrvající problém s Falconem a jeho SMS bylo, že byl nerealistický v postupech odhozu podvěšené výzbroje – jak v odhozu dle výběru tak i nouzový odhoz. V podstatě, při použití „jettison stres“ (zbraní), celý náklad i s pylonem bylo odhozen z křídel. Ve skutečnosti okolnosti, které přichází během jettison závisí na tom, které zbraně neseš, zda letadlo nese podvěs nebo něco jako TER (trojitý závěs). Základní bodem je, že křídla by měli být v podstatě prázdné (kromě AA raketových pylonů), kdy tyto pylony jsou přišroubované ke křídlům a nemohou být odhozeny. BMS přepracovalo SMS kód tak, aby umožnil rozdíly mezi širokým výběrem výzbroje jejich individuálních rozdílů. Více informací o BMS údajích o podvěsech a jak to je vytvořeno, najdete v Dodatku. Jelikož Falcon je primárně simulátor F-16, BMS se zaměřuje jenom na SMS F-16tky.