3.5.1 Výběr odhozu (Selective Jettision S-J)

První věc, kterou pilot zaznamená, jsou některé grafické rozdíly. Čtverec vykreslený kolem výzbroje / pylonů je pryč, a nyní je nahrazen inverzní popisem, nad výzbrojí, která je zvolenou k odhozu. Stránka S-J a S-J hlavní režim se vybere stisknutím OSB 11 sousedícím s S-J jmenovkou na každé SMS stránce. To umožňuje pilotovi odhodit zbraně a prázdné podvěsy nebo neřízeným výběrem podvěsy letadla. Jakmile jsou zobrazeny pouze podvěsy, které lze odhodit. Pilot stiskne OSB sousedící s místem, kde je zobrazena výzbroj na S-J stránce. Vybrané místo pod výzbrojí je zvýrazněno na S-J stránce, signalizující, že jsou zvoleny. Pokud jsou odhoditelné podvěsy naložené, měli by být také zvoleny druhým stisknutím tohoto OSB. A třetí stisknutí se odznačí všechna zvolená výzbroj na tomto místě. Pilot může předvolit vybranou konfiguraci, když je v S-J hlavním režimu, která bude zapamatována během přechodů mezi mastermody. Výzbroj je odhozena použitím pickle button, když je zapnut Master Arm přepínač na ARM. Po odhození výzbroje, vysvícená místa zmizí z S-J stránky a množství přidělené výzbroje zobrazí nulu. S-J režim také zahrnuje všechna ostatní nastavení zbraní.