3.5.2 Používání SMS v boji

Toto se týká SMS, jak funguje v boji. Především, SMS nefungoval dobře při zapamatování, které zbraně jsi zvolil pro jednotlivý hlavní réžim. Nyní, by si to měl pamatovat jednotlivé typy zbraní, která jsi vybral. To platí pro všechny hlavní réžimy – A-A, A-G, NAV, DGFT, a Missile override. To znamená, že pilot může naprogramovat zbraně, které chce, aby přišly na řadu první v jednotlivých hlavních réžimech.