3.6.1 CRM Podrežim RWS

Two Target SAM

TTS souběžně sleduje dva cíle a přitom udržuje rozsah RWS skenování soustředěný na sekundární (neoznačený) cíl.

Následující odstavce poskytují přehled CRM (Combined Radar Mode) RWS operací:

 • Vybráním nalezeného cíle na RWS se tento cíl změní na označený a uvede FCR do RWS SAM submodu.
 • Vybráním cíle na RWS v SAM submodu přejde radar do TTS submodu. Po vstupu do TTS se stane primárním (momentálně označeným) cílem ten, který byl označen nejdříve, druhý vybraný cíl se stane sekundárním cílem a rozsah skenování se upraví tak, aby povolil prodlevu u každého cíle, zatímco radar pokračuje v RWS. Dokud jsou označený i sekundární cíl za hranicí 10 nm, šířka vyhledávacího vzorku je nastavena na šířku 50 stupňů při 3 průchodech. Skenovací vzorek je horizontálně vycentrován kolem kurzoru a ve vertikálním směru je řízen pomocí trimovacích ovládacích prvků. Stisknutí TMS-vpravo na méně než jednu sekundu přepne označení mezi dvěma TTS cíli. Když je některý z cílů blíže než 10 nm, hledání je dočasně přerušeno a radar sleduje jen označený a sekundární cíl a přepíná mezi nimi (ping pong). Když je skenovací vzorek přemístěn od obou cílů, šířka vzorku se nastaví tak, aby se maximálně využil čas sledování i vyhledávání. Jakmile se skenovací vzorek přemístí od cílů, zúží se šířka skenování. Když je označený cíl blíže než 3 nm, radar automaticky upustí od sledování sekundárního cíle a vrátí se k STT označeného cíle.
 • Označení sledovaného SAM cíle přepne radar do STT (Single Target Tracking)
 • TMS-nahoru mění submody z RWS na SAM, TTS a STT. TMS-dolů mění submody zpět v opačném pořadí. Když například pilot označí cíl a přepne radar do SAM submodu, následující TMS-dolů vrátí označený cíl na nalezený cíl a radar se vrátí zpět do CRM RWS. TMS-dolů v STT bude umístěn radar do TTS, jestliže sekundární cíl je extrapolovaný nebo do SAM, jestliže zde není žádný sekundární cíl. TMS-dolů z TTS bude umístěn radar do SAM, a TMS-AFT z SAM bude umístěn radar do CRM RWS.
 • Stisknutím TMS-doprava na více, než 1 sekundu – z jakéhokoliv CRM RWS modu, ať už je sledován nějaký cíl nebo ne (SAM, TTS nebo STT), se radar přepne na TWS a zapamatuje si dříve označené cíle.
 • Stisknutím a přidržením TMS-doprava v TWS – s označeným cílem a stopovaným cílem – se radar přepne do Two Target SAM. Označený cíl v TWS se stane primárním (označeným) cílem v TTS. Sekundární cíl se zjistí z přenesených záznamů o sledování cílů podle priorit MMC a FCR, které jsou založeny podle:
  • Kurzoru přiřazenému cíli nebo sledovaného cíle
  • Cíl, proti kterému byla vypálena AIM-120 (active data link) v sestupujícím časovém pořadí, dokud není aktivní (ještě nerealizováno)
  • Vzdálenost cíle (ještě nerealizováno)