3.6.2 TWS

Dříve se TAC (Target Acquisition Cursor) připojoval i k cílům s radarovým zámkem, s přerušeným označením nebo i mimo limit rozsahu závěsu. Toto je nyní opraveno.

TWS mode radaru prodělal kompletní rekonstrukci, co se jeho stavby týče. Měl by teď fungovat mnohem více, jako ve skutečnosti. Upraveno bylo: počet cílů, které mohou být najednou sledovány (což bylo dříve bez limitu), to, jak vytváří a spravuje sledované cíle, jak je odstraňuje a také azimutu a omezení výšky v TWS.

Používání TWS

K přepnutí na pod-režim CRM-TWS (kombinovaný mode radaru) může pilot buď stisknout třikrát OSB 2 nebo stisknout TMS-Right k přepnutí z CRM-RWS na CRM-TWS. Hned po vstupu do TWS se azimut přepne na „A2“ nebo na 50-ti stupňové skenování (25 stupňů na každé straně) a výška se nastaví na tří-řádkové „3B“ skenování.

Stavba TWS

Jak už napovídá název, TWS sleduje několik cílů a zároveň vyhledává další. Je sestrojen tak, aby začal vykreslovat sledované cíle (trojúhelníky nebo prázdné čtverečky s čárkou, pokud používáš EPAF radar cues /viz Config Editor/), automaticky z nálezů při vyhledávání pomocí RWS (plné čtverečky), jakmile radar vyhodnotí dva nálezy (najde něco dvakrát) během 6,5 sekund. Radar může sledovat až deset cílů najednou. Protože se radar u sledovaných cílů během skenování nezastavuje, jejich pozice je mezi jednotlivými záznamy (do chvíle, kdy radar zaznamená objekt znovu) předběžně posouvána (extrapolována). Pokud pozice cíle není obnovena, tzn. detekována, do 13ti sekund, radar tento sledovaný cíl opustí, dokud není detekován znovu a opět není sledovaný cíl vytvořen. Toto opuštění může nastat z několika důvodů – když se cíl ocitne mimo současný azimut nebo výšku skenování, případně obojí. Také když pilot sleduje 10 cílů a rozhodne se označit nalezený cíl, radar opustí sledování nejnižší priority a automaticky povýší nalezený cíl na sledovaný cíl. Pokud radar při zpátečním skenování nezaznamená objekt tam, kde by měl být (nebo spíše, kde si radar myslí, že by měl být vzhledem k poslední informaci o rychlosti a směru cíle), sledovaný cíl změní barvu ze žluté na červenou. Když je objekt opět zaznamenán, vrátí se barva na původní žlutou. Pokud není objekt dále detekován, sledovaný cíl změní barvu na červenou, jak je uvedeno výše, a zůstane na místě po dobu celkem 13 sekund. 5 sekund před tím, než radar sledovaný cíl opustí, začne objekt blikat. Sledované cíle jsou seřazeny podle priorit – vzdálenosti a pořadí, ve kterém byly vytvořeny.

V TWS jsou k dispozici 3 formáty skenování:

± 60°, 2 průchody

± 25°, 3 průchody

± 10°, 4 průchody

 

Pokud není označen cíl, azimut skenování má střed na kurzoru a výška se nastavuje ručně. Jakmile je cíl označen, azimut se změní podle cíle a výška je na něj vycentrována. Pokud je anténa nakloněna, když má pilot označený cíl, výška skenování se posouvá podle náklonu antény, až může dojít ke ztrátě cíle.

Existují dva způsoby, jak označit cíl. Pilot může buď najet kurzorem na sledovaný cíl (nebo na nalezený cíl) a označit jej nebo může stisknout TMS-Right k označení nejbližšího sledovaného cíle. Další stisk TMS-Right se přesune označení na sledovaný cíl druhé nejvyšší priority. Pilot může přejít do STT (Single Track Target) tak, že najede kurzorem na označený cíl a stiskne TMS-Up. Toto vymaže všechny nalezené cíle a záznamy z radaru, ačkoliv zůstanou zobrazené (extrapolované) po dalších 13 sekund. Pokud pilot zruší zámek cíle (TMS-Down), aby se navrátil do TWS, záznamy se znovu objeví a cíl bude uvolněn. Při dalším stisku TMS-Down uvolní se zámek cíle a radar bude pokračovat v TWS režimu. Při třetím stisku TMS-Down radar opustí všechny záznamy a začne automaticky záznamy znovu vytvářet. Při čtvrtém stisku TMS-Down se radar přepne zpět do CRM-RWS.

V TWS jsou cíle detekovány stejně jako v RWS a symboly radarového kontaktu (malé plné čtverečky) se zobrazí se vzdáleností a azimuty cílů. Radarové kontakty mohou být určeny jako cíle a sledovány automaticky nebo manuálně. Nalezené cíle, jejichž rychlost v dosahu radaru je větší než 200 uzlů, budou být automaticky určeny jako cíle a sledovány radarem, jak je popsáno výše. Cíle, jejichž rychlost je menší než 200 uzlů, mohou být určeny jako cíle manuálně tak, že pilot umístí kurzor na cíl a označí jej. Rychlostní limit zabraňuje tomu, aby se stránka k sledování zbytečně nepoužívala pro cíl s malou hrozbou nebo případný falešný poplach.