3.6.3 Spotlight Scan

Stisknutím a držení TMS v pozici pro označení cíle (TME-Up) po dobu delší než 1 sekunda přepne radar na spotlight (bodové, úzké) skenování (azimut ±10 stupňů se 4mi průchody navýšku). Spotlight skenování je nejprve soustředěno kolem kurzoru a s ovládacím kloboučkem pro nastavení výšky antény se může pohybovat. Radar se snaží zachytit a sledovat cíl kolem pozice kurzoru na TWS po uvolnění označené polohy TMS.

Spotlight skenování v TWS je podobné spotlight skenování v RWS. Oblast spotlight hledání TWS je zpočátku soustředěn okolo kurzoru. Oblast spotlight hledání není ovlivněna TWS sledováním cíle, ale je řízena pomocí kurzoru a ovladače nastavení výšky antény na plynové páce. Jinými slovy – pilot může potlačit prioritu sledování TWS, co se azimutu a výšky týče. Spotlightování mimo oblast upřednostněnou TWS pomáhá zřídit skupiny sledovaných cílů mimo předchozí skenovanou oblast v TWS. Aktualizace pohybů cílů (TOI) a cílů stíhaných raketami AIM-120 se objeví pouze pokud jsou v rámci oblasti spotlight skenování.