3.6.4 Hot lines

Hot lines zobrazují v grafickém formátu pohyb cíle v zorném poli radaru. Hot lines ukazující nahoru znamenají cíl letící stejným směrem (od tebe), zatímco hot lines směřující dolů znamenají cíl letící směrem k tobě. Pilot musí pamatovat na to, že cíle blízko linie 3/9 v úhlu 100” vpravo/vlevo budou zobrazeny jako protiletící a v úhlu 80” vpravo/vlevo jako letící od tebe. Hot lines se zobrazují pro vyhledávané cíle v RWS.