3.7.1 Základní stránka TGP

Operační režimy
 

1)  TGP Operating mode (OSB#1): Zobrazuje aktuálně vybraný operační réžim a OSB tlačítko zpřístupní režim na hlavní stránce. Výběr operačního režimu závisí na zvoleném hlavním réžimu; v A-A hlavním rážimu může být TGP v A-A nebo ve STBY; v A-G hlavním režimu může být TGP v A-G nebo STBY; a v NAV hlavním réžimu může být TGP v A-A, A-G nebo STBY.

 

2)   FOV Select (OSB # 3): Zobrazuje zvolený FOV a OSB tlačítko přepíná mezi WIDE a NARO. Při zvolení WIDE, je zobrazen tenký FOV indikátor. FOV, který může být ručně přepnut na TGP SOI a pinky přepínačem D&R pro nastavení změny na tvém HOTASu.

3)   Standby Override (OVRD) Select (OSB # 4): Přepne TGP do STBY režimu a zvýrazní „OVRD“. Pak ve všech Hlavních režimech bude zobrazeno „STBY“ pod OSB 1.

4)   Radar Altitude: Zkratka výšky radaru je zobrazena nad tlačítkem OSB # 6.

5)   Display Polarity select (OSB # 6): Alternativa mezi White Hot (WHOT) a Black-Hot (BHOT) nebo WHOT, BHOT a TV v závislosti na načtení TGP  (kombinace vlastností Litening II & Sniper / Pantera je modelována). Při zvoleném BHOT, teplé obejkty jsou zobrazeny na displeji černě; u vyběru WHOT, horké objekty se objeví jako bílé.

6)   Snowplow (SP) Sighting (OSB # 8): Když je vybrán, TGP „se uzamkne“ do poloviny zvoleného rozsahu FCR, dokud není vybraný waypoint je k zemi ukotven před TMS UP. Pokud je Snowplow vybrán, je zvýrazněno „SP“. Tento réžim nepracuje zatím ve Falconu správně, takže by se neměl používat.

7)   Time to Steerpoint / Release / Impact : Čas ke steerpointu, k odhozu, nebo dopadu, jsou zobrazeny v pravém dolním rohu stránky TGP v závislosti na hlavním režimu a pokud byla munice odhozena. V hlavním réžimu NAV, tato obrazovka zobrazuje čas k steerpointu. V hlavním réžimu A-G, tato obrazovka zobrazuje čas k odhození bomby a následně po odhozu, zobrazuje zbývající čas k dopadu bomby.

8)   SPI Range: Vzdálenost SPI (system point of interest) je zobrazena ve spodní části TGP. Jestliže vzdálenost je určen TGP laserem, L se zobrazí před vzdáleností. Pokud TGP určuje vzdálenost, T se zobrazí před vzdáleností. Pokud poskytuje vzdálenost jakýkoli jiný senzor, zobrazí se jen vzdálenost.

9)   Situation Awarness indicator (SAI): Na TGP se objeví malý čtvereček, signalizující TGP Line-of-sight (LOS) pro směr a výšku. Čtvereček je umístěn kolem středu obrazovky ve směru, který určuje polohu nosu letadla a poloha od středu obrazovky signalizuje výšku, kde středu představuje -90 stupňů výšky a okraj 0 stupňů. Některé příklady mohou napomoci vyjasnit toto shcéma: Pozice 12 hodin na horní hraně obrazovky signalizuje směr 0 stupňů a 0 stupňů výšky; pozice 3 hodin na pravém kraji obrazovky signalizuje směr 90 stupňů a 0° výšky. V polovině mezi okrajem a středem obrazovky je signalizována výška – 45 stupně; a střed obrazovky signalizuje – 90 stupňů výšky. Pozice 6. hodiny v polovině mezi středem a okrajem obrazovky signalizuje směr 180 stupňů a –45 stupňů výšky. Obrázek 4-3 zobrazuje polohu TGP LOS ve vztahu k letadlu.

Obrázek 4-3 Vzájemná poloha FGP LOS k letadlu

10.   North Pointer je přidán k TGP stránce. Štítek u OSB 19 (N/M) je používán pro přepínač vyp/zap. Skládá se z písmene N s šipkou, zobrazený v pravém horním rohu TGP základní stránky. Tato šipka ukazuje na magnetický sever ve vztahu k TGP LOS (nitkového kříže). Přidané jsou informace zeměpisné souřadnice SPI (systémový bod zájmu) v horním levé strané TGP základní stránky. Výška dosud není zahrnuta. To je zapnuté s ukazatelem severu (zkratku „N/M“ u OSB19).