3.7.2 Další aktivní ovladače

Stisnkutím 2x TMS-Vlevo do 0,5 sekund, bude zapnut aktuální senzor. Jestliže přepneš na TV, pak IR FOV a polarita budou uložené a budou použity znovu při přepnutí do IR senzoru. IR režim má dva FOV (Wide/Narrow), zatímco TV režim má jen jeden FOV a nemůže být změněn (při pokusu změnit FOV v TV režimu nic se nestane). Pokud režim TV senzoru bude mít pod OSB #3 zkratku „TV“.

TMS – vlevo v IR režimu změní polaritu mezi WHOT/BHOT, v TV režimu TMS-vlevo nezmění nic. Byla doplněna TV FOV proměnná, která je používaná pro TV sensor a může přečtená jako ostatní TGP FOV z TGPDATA.dat. Změny v FOV hodnotách: IR Wide FOV = 3.6 (původně byla 4.0); IR Narrow FOV = 1.0; TV FOV = 0.5.

Mechanizace také obsahuje schopnost ručního přiblížení, tak může být používan bez ohledu na aktuálním senzoru / výběru FOV. Ruční přiblížení je ovládané ovladačem MAN RNG na rukojeti plynu – toto pracuje také s namapovanou analogovou osou nebo namapovanou ekvivalentním klávesou pro tento ovladač. Toto přiblížení nabízí zvětšení obrazu mezi 1.0 a 4.0 násobkem zobrazeného na MFD s aktuálním senzorem a vybraným FOV.