3.7.3 Nabídka režimů TGP stránky

 

Nabídka režimů TGP stránky (obr. 4-5) umožňuje přepínání mezi TGP réžimy. Stisknutím tlačítky OSB # 1 na základní stránce TGP, zpřístupníme TGP réžimy hlavní stránky. V nabídce režimů TGP stránky jsou jen zobrazeny réžimy dostupné podle vybraného hlavního režimu. V hlavním režimu NAV, TGP stránka může ovládat A-A, A-G nebo STBY.

   

Stránka TGP Mode v NAV MM 

TGP v Standby