3.7.4 TGP sledování

TGP obsahuje postupy, které fungují jako automatický stopař. Sledovací systém používá tři režimy: POINT, AREA a Computed RATES. Informace sledovacího režimu jsou vložené do TGP videa. V každém sledovacím režimu, je kurzor používán k přemístění LOS (Line of sight ). Když se zastaví „vstupy“ kurzoru, pak se TGP vrátí do režimu, ve kterém byl před použiváním kurzoru. Toto poskytuje jemné doladění sledovacího bodu.

Sledovat BOD

Režim TGP Sledovat bod (POINT Track) je schopný sledovat jednotlivé cíle. Je potřeba, aby cíle měli dobře definované hrany, jako vozidla. Když je POIN Track vytvořen, od středu zaměřovače se začne vytvářet čtverec, až hrany cíle budou kompletně zakryté tímto čtvercem. Pod zaměřovacím křížem je zobrazen nápis „POINT“ , signalizující že stopa byla vytvořena. Označí se TMS UP a drží se TMS UP, když je TGP v SOI, přikaz AREA stopu stabilizuje k LOS. Uvolněním TMS UP se přikáže POINT Track. TMS DOWN přikáže TGP zrušit stopu a návrat do SLAVE modu, což znamená, že LOS je opět podřízen radaru. Pokud cíl nemůže být sledován režimem POINT Track, protože cíl nemá dostatečné detaily hran, automaticky TGP přejde do sledování AREA (AREA Track). Jakmile se TGP změní na AREA Track, nemůže se vrátit do POINT Track, dokud není zadaný nový příkaz POINT Track. Důležité je si uvědomit, že můžeš odhodit munici na cíl, jestliže jsi v AREA nebo POINT Track. TGP sledování neustále aktualizuje sledovací čtverec (Tracker BOX), když letadlo manévruje, sledovací čtverec se změní podle nové strany pohledu na cíl. POZNÁMKA: V této verzi nemohou být budovy sledovány režimem POINT Track – budou sledovány jenom objekty jako vozidla, letadla.

Sledovat OBLAST

Režim TGP Sledovat OBLAST (AREA Track) sleduje cíle, které nejsou sledovatelné režimem POINT Track, jako jsou velké budovy a konstrukce. Velké cíle, plochy, které neobsahují cíle s přesně stanovenými hranami jsou příkladem situace, kdy PIONT Track nemůže udržet stabilní dráhu. AREA Track může být také používaná pro cílů, které je možné bodově sledovat, ale vyžaduje se sledovat cíl v réžim AREA Track. (např. k umístění středu LOS na určitý bod). Když jsi v režimu AREA Track, na TGP je zobrazen nápis „AREA“ pod zaměřovacím křížem. AREA Track může může být spuštěn dvěma způsoby: 1) TMS UP a přidržet 2) TMS Right. Příkaz AREA Track je prováděn tak dlouho, jak dlouho držíš TMS UP. Když tlačítko TMS UP je uvolněno, přejde do POINT Track režimu. Výhoda přikazu režimu AREA Track je, že stabilizuje scénu a udělá POINT Track réžim snadnějším. Druhá metoda přikazu AREA Track režimu umožňuje jeho spuštění bez srvalého stisknutí TMS UP. (tzn. pouze stiskem TMS RIGHT)

Vypočet sledování sledovacího režimu

Vypočítavání sledování (Computed RATES) je spuštěno automaticky, když AREA nebo POINT sledování ztratí stopu cíle. To se stane nejčastěji, když trup letadla nebo výzbroj zastíní cíl. Sledovací režim Computed RATES umožní LOS zůstat stabilizován na zemi na posledním známém sledovaném bodu. TGP dokončí použivání těchto informací o poloze letadla a o posledním sledovaném bodu. Jakmile se zastíněná situace vyřeší, TGP LOS bude blízko posledního sledovaného cíle. Pilot pak už jen musí ručně poopravit sledování cíle.

„RATES“ je zobrazen pod zaměřovacím křížem, když TGP je v režimu sledování Computed RATES. Režim Computed RATES není pilotem volitelný. Zvláštní úvaha o RATES Track je, že když TGP je v RATES, uvidíš TGP kurzor pomalu se pohybovat od tvého cíle, tak musíš posunout kurzor zpět ke svému cíli a vylepšíš svoje míření. Protože toto degraduje režim sledování, ale toto je normální.

TGP Maskování

Protože bojový réžim laser nemá kryt čočky (ve skutečném světě), dokonce ani pro rozptýlenou/odraženou energii, je pravidlo, že laserovým paprskem se neozařuje letadlo. K dodržení těchto bezpečnostních předpisů, TGP rozhoduje jestli se díváš na trup letadla nebo na munici. Když je TGP LOS zaměřen na letadlo, vyzařování laseru je zabráněno. Tato maskovací zóna je oblast okolo přídavné nádrže, na podvěsech 4 a 6, a kontejneru LANTRIN na podvěsu 5L. Všechna ostatní výzbroj je zastíněná přídavnými nádržemi. Signalizace maskovací/stínící oblasti probíhá zobrazením „M“ na TGP, vedle L zkratky v  pravé spodní části  MFD a „MASK“ nápis připojená k značce směru letu (FPM) na HUDu. Mimo aktuální stínící zónu je tu varovná zóna, která upozorňuje pilota, že se blíží stínící/maskovací zóně. V této varovné zóně, TGP zaměřovací kříž začne blikat a na HUDu začne blikat nápis „MASK“. Když se potvrdí stínící zóna, nápis „MASK“ je zobrazen trvale na shora uvedených displejích. (na HUDu i TGP).

Navigace

V této verzi, TGP nemůže být použit pro aktualizaci navigace, opravě letu nebo TGP značky. Přesto, jak bylo již zmíněno, kterýkoli z TGP réžimů může být použit v hlavním režimu NAV.

TGP A-G Režimy

A-G režim se používá k již předplánovaným cílům jako pomoc k identifikaci, pozici a k dosažení pozemního cíle. V A-G hlavním režimu, jsou v TGP režimu jen dostupné A-G nebo STBY.

Při odhazu LGB munici, laser vyzařuje automaticky od zahájení doby zapnutí laseru a pokračuje ještě 4 vteřiny po vypočítaném dopadu bomby. (tzn. po dopadu bomby ještě 4s laser vyzařuje na cíl)

Funkce informování o výšky AAF (Attitude Advisory Function)

Když je TGP v A-G réžimu, TGP stránka je zobrazena a letadlo překračuje dále v některé z těchto stanovených poloh:

  1. Náklon > 75 stupňů; Sklon (klopení) < 0 stupňů.
  2. Sklon (klopení) < - 20 stupňů

Blikající červený obdelník s dvojitými sadami slov „CHECK ATTITUDE“ je zobrazen na obou displejích MFD (ve všech formátech).

 

TGP A-A Režim

TGP A-A režim umožňuje vizuální identifikaci cíle a sledování A-A cílů. V A-A TGP je nejprve přikaz FCR LOS, jestliže FCR sleduje A-A cíl. Pokud TGP není SOI a FCR nesleduje cíl, TGP LOS je umístěno v kurzu 0 stupňů a –3 stupně výšky. TGP může sledovat a udržovat A-A cíl nezávisle na FCR LOS, vyplívající ze dvojitých A/A TD (značkovač cíle) boxů / TLL’s (naváděcích linek k cíli). Jakmile TGP dostal přikaz k sledování, TGP LOS a FCR LOS jsou nezávislé. TGP LOS je zobrazen jako tečkový 50-mr A-A TD box na HUDu. Když TGP LOS je mimo zorné pole HUDu, je zobrazen tečkovaný TLL a úhel cíle. FCR A-A TD box je pevný 50-mr čtverec.