3.7.5 Jak to můžu použít? - Cvičení TGP

S výše zmíněnými znalostmi se můžeš začít učit, jak používat rozšířené schopnosti tohoto nového zaměřovacího kontejneru. Chce to trochu cviku k zvyknutí si na tento systém, ale výsledek může být velmi užitečný. Následující výuka by tě měla navést správným směrem. Nejprve se podíváme na A-G činnost.

 

Vzduch-země

Začněme s typickým scénářem, kdy pilot startuje z TAXI nebo TAKE-OFF. Všechny tvé systémy jsou nahozené a běží, včetně TGP. To znamená, že nemusíš čekat na ochlazení systému před tim, než můžeš systém použít, jako v případě kdy začínáš při RAMP-Startu.

Jsi bezpečně ve vzduchu a na své cestě k cíli. První věc, kterou budeš chtít udělat je zapnutí A-G hlavního réžimu. Na tvém levém MFD se pravděpodobně zobrazí AG radar a prohledává prostor (pokud ovšem nemáš jinak nastaven MFD v DTC). Na pravém MFD měl bys mít TGP základní stránku. Pokud máš v jednom z MFD tlačítel nastavenu WPN stránku a nemáš žádné zbraně, které ji využívají (Mavericky....), nahraď tuto stránku základní TGP stránkou (je doporučené mít na pravém MFD naprogramované např. na SMS, HSD, TGP). Stiskni OSB pod WPN, k přepnutí na tuto stránku (pokud na ní ještě nejsi samozřejmě), potom toto samé tlačítko stiskni znovu k přepnutí do hlavního nabídky MFD. Stiskni OSB tlačítko pod TGP. Nyní bys měl vidět TGP ve STBY réžim, čekající na tvou volbu operačního réžimu. (A-A, A-G). Dále, stiskni OSB 1 (vlevo nahoře) nad nápisem „STBY“. Jako další stiskni OSB tlačítko vedle zkratky A-G (OSB 6). To spustí A-G réžim pro TGP. V tomto bodě TGP stránka může být stále prázdná. Jestliže tomu tak je, zapni přepínač do Master Arm (pokud se chystáš útočit, nebo chceš zapnout laser) a tím se spustí video přenos. (TGP video) POZNÁMKA: V tomto momentě, zapni laser, musíš mít zapnutý přepínač na Master Arm. Takže zapni laser. Jestliže, se nechystáš zaútočit, bude stačit mít vybraný Simulate Master Arm.

Teď se musíš rozhodnout, jaký FCR radarový réžim a podrežim budeš chtít používat, což záleží na tvém cíli. Chystáš se zničit budovu, nebo hledáš kolonu tanků? Je budova na mém steerpointu? Kolona se pohybuje, nebo stojí na místě? Musí být cíl trvale ozařován laserem, nebo můžu použít zpožděné/automatické ozáření? Všechny tyto otázky by sis měl promyslet, dokud stále plánuješ svou misi, abys věděl, kdy se dostaneš k cíli, jaký réžim budeš muset zvolit. Podávejme se na dva příklady.

 

Scénář č. 1 – nepohyblivý cíl, jeden průlet

V tomto prvním případě budeme zasahovat atomovou elektrárnu s použitím dvou GBU-10, shozenými v párech z výšky 22.000ft a máme přesné souřadnice (zeměpisnou dél./šíř.) pro cíl na steerpointu 5. Na stránce LASR máme nastaveno - zahájení laserem automatického ozařování cíle 20s před zásahem. Necháme náš AG radar v GM režimu s nastaveným STP/TGT režimem. Toto umožní radaru přesně se zaměřit na zvolený steerpoint, při přepnutí snadněji nalezneme cíl. Jsme 20nm od cíle a máme atomovou elektrárnu na radaru. Uzamkli jsme cíl v GM STT modu. Dále, přepínačem „DMS Down“ přepneme na pravém MFD do TGP (velký box na vnější straně MFD) a ten bude v SOI.

Se SOI boxem na stránce TGP, teď můžeme pomocí TMS Up (nebo TMS Right) stabilizovat TGP se zemí v AREA sledovacím režimu. Měl bys vidět cíl a nyní můžeš přesně zamířit na cíl, který si přeješ zasáhnout (např. otvory komínu továrny) :-). Zapni Master Arm, ujisti se, že je zapnutý laser a že máš zvolenou správnou munici, kterou chceš shodit na cíl. Nyní sleduj normální naváděcí pomůcky podle požadavků a pak odhoď munici (tzn. klasicky drž Pickle Button dokud neodpadnou bomby). Buď opatrný, nemanévruj příliš agresivně a dej pozor, aby se ti nezastínil cíl (viz článek o maskování), a nebo aby se TGP nepřepnul do RATES sledovacího režimu. Pokud se to stane, budeš muset znovu přesně zaměřit cíl, který chceš zničit. Dobrá technika je, udělat malý pohyb pryč od cíle, ve tvém směru k odpoutání od cíle, za účelem radši nechat cíl více stranou než přímo pod svým letadlem. Ale neměl by být problém ani s přímým přeletem nad cílem, pokud to bude potřeba. Sleduj TGP, ale zároveň kontroluj, jestli kolem tebe není nějaká hrozba. Třicet sekund před dopadem bomby, měl by tvůj laser označit cíl a poskytnout navádění bombě na cíl. Zásah!!! Nyní můžeš cíl uvolnit, stistkni TMS Down a tím přerušit AREA sledování a přikázat tak TGP, aby se přepnul do FCR Line-Of-Sight (LOS). Nyní můžeš vypnout A-G hlavní režim a otočit to pryč - domů.

 

Scénář č.2 – cíl v pohybu, několik průletů

V tomto přpadě, naším cílem je kolona tanků T-62, která se rychle přesouvá na jih a musíme je zastavit. Naše výzbroj je 4x GBU-12, které budeme shazovat jednotlivě. Máme umístěný náš TGT STP 5 poblíž oblasti, kde očekáváme kolonu, když dorazíme ke svému cíli, ale nesmíme zapomenout, že tam dorazit taky nemusí.

Po bezpečném vzletu a cestě k cíli začneme provádět úkoly, týkající se kontroly systémů v A-G hlavním režimu. Znovu zobrazíme základní stránku TGP a zvolíme A-G provozní réžim. Tentokrát naplánujeme použít STP/TGT podréžim v GMT stránce. Ze vzdálenosti 25 mil začneme hledat pohybující se cíle u steerpointu 5 – zatím nic. V 10 milích od steerpointu zachytíme nějaké pohyby, 5 mil severně od steerpointu 5. Protože na míle daleko nejsou nikde žádní spojenci, víme, že toto je náš cíl. Vypadá to, že směřují přímo ke steerpointu 5. Přepneme do SP (Snowplow) réžimu v GMT. Tento réžim je nejvhodnější pro hledání našich cílů, které nejsou přesně na našem steerpointu. Se SOI na GM obrazovce, stiskneme TMS Up, což nám umožní pohybovat kurzorem radaru. Přesuneme kurzor na pohybující se tanky a jeden uzamknene. Pak pomocí DMS Down přepneme SOI na TGP. Dále příkazem TMS UP stabilizujeme k zemi TGP a umožní pohybovat korzorem. Použijeme Pinkey switch k změně zorného pole ( FOV ) na EXT, tak můžeme dostat dobrý vizuální pohled. Nakonec vidíme pohybující se tanky. Posuneme kurzor přes jeden z nich, zastavíme pohyb a pak stiskneme TMS Up a tím se přikáže POINT sledování. (tzn. že se i uzamkne TGP sledování na tento tank). Začneme jemně klesat a odhodíme bombu. Ručně budeme laserem značkovat cíl s pomocí „trigger“, abychom se ujistili, že ho bomba zasáhne cíl. Zásah!!! A má to za pár.

POZNÁMKA: Je důležité zastavit pohyb kurzoru před příkazem POINT sledování, nebo kurzor „skočí“ mimo cíl, když se budeš snažit uzamknout pohybující se vozidlo (je to frustrující!). Můžeš toto procvičovat a uvidíš, co se stane. Také je důležité, NEDĚLAT pohyby se zaměřovačem v POINT sledování, což také může vést k poskočení kurzoru pryč od sedovaného cíle, pokud úmyslně nechceš změnit POINT sledování. Přeskakování kurzoru je chyba. Jak můžeš hádat, takto může dostat POINT sledování na pohyblivý cíl. Nejlepší způsob je, nechat pohybující se vozidla vjet přímo do tvého kurzoru a pak přikázat POINT sledování.  Také ještě poznamenám, že je důležité používat EXP FOV k zaměřování pomocí POINT track, což jde ruku v ruce i s velikostí objektů, když se je TGP snaží zachytit. Když jsi příliš daleko, POINT track nebude schopen uzamknout cíl. Také agrasivní manévrování nebo MASKovací (stínící) podmínky mohou přerušit POINT track.

Plánujeme-li provést několik náletů na cíl, až budou všechny bomby shozeny. To můžeme zvládnout několika způsoby. Po prvním náletu můžeme nechat svůj TGP v AREA sledování a udělat malé korekce podle pohybu kolony a podle svojí polohy k další útok. Můžeš také zvolit TMS Down a přikázat, aby bylo TGP podřízeno GM FCR LOS. Každé sledování funguje a záleží na situaci, jestli chceš použít to, a nebo to. Když stiskneš TMS Down, TGP se podřídí radaru a budeš muset provést další vyhledávání podobně jako při prvním náletu. Druhou věc, kterou můžeš udělat (při prvním nebo dalších náletech) je poposunout kurzor na kolonu, jelikož nemáš STPT přesně v tom místě, můžeš stisknout 7 (MARK) na ICP a potom spínač SEQ stiskni vpravo dokud se nedostaneš k nápisu „FCR“, pak stisknout ENTR (na ICP) k položení MARK bodu (značka) na místo, kde je kolona. Potom můžeš přepnout na MARK STPT (#26) k pomocné navigaci a odhozu bomby, nebo to můžeš prostě použít jako vodítko na HSD k místu, kde je kolona. Uvědom si, jestliže se kolina pohybuje, nemusí být na stejném místě jako je MARK (značka). Vezmi tohle v potaz při svém míření a rovnou polož další Markpoint, jestliže chceš jít na další nálet. Další důležitou záležitostí je zajistit si dostatek času a prostoru pro provedení dalšího náletu bez toho, abys měl naspěch nebo nedbale odhodíš bomby. To může vyžadovat, aby ses dostal do vzdálenosti až 10 mil (nebo více) před tím, než se otočíš zpět k cíli. S tréninkem, zkušenostmi a znalostmi, můžeš snížit tuto vzdálenost a zůstat blíže k cílům mezi každým útokem. Ale zpočátku, měl bys mít dostatek času pro práci se sensory pro každý nálet, jinak prolítneš na prázdno, a co jsi provedl? Nic, kromě toho že mineš, proletíš zbytečně nad cílem nebo jen spálíš více svého paliva – a ani se nezmiňujeme, že můžeš být zbytečně zasažen protiletadlovou palbou. Rychlost a trpělivost je důležitá, když se učíš tento nový systém. Také měj na paměti, seskupení a roztažení pozemních jednotek, někde vzadu ve své paměti. Nemusíš vidět cíl dříve, než budeš poměrně blízko u nich (klidně i 5-6 mil). Mělo by zde být více zapracováno na rozestupování jednotek, což by umožňovalo více realistické využití šancí. Je zde mnoho metod, technik a postupů, jak efektivě použít tohoto nového systému. Praxe je nejlepčí klíč a zkoušení nových postupů v tréninkových misích se může vypltit v učení nových nebo lepších způsobů použití.

 

Vzduch - vzduch

TGP může být ohromným přínosem při úkolech vzduch – vzduch (A-A). Se zdokonalenou optikou a IR schopnosti mohou vidět mnohem dál než tvoje oko, což z TGP dělá excelentní ID nástroj pro BVR nebo blízkou dosah BVR. Jak je zmíněno výše, může být podřízen radaru nebo také pracovat nezávisle na něm, přesně jako v A-G. To dává pilotovi schopnost monitorovat nebo sledovat cíl s TGP, ale použít svůj FCR k soustavnému hledání nebo sledování dalších cílů. Pilot může nastavit TGP v jedné z MFD stránek v MSL OVRD, DGFT a/nebo NAV réžimu a přepnout SOI do TGP k příkazu přiblížení FOV (expanded FOV) pro ID cíle. Vezměme si následující příklad: Pilot má špatný kontak na radaru v 10nm. A-A TGP režim je zobrazen a pilot vidí cíl, protože TGP je podřízeném radaru. Přepnutím SOI v TGP a přiblížením FOV (pinkey switchem) dostane lepší obrázek o cíli, pilot pak stisknutím TMS UP  zapne POINT sledování cíle. Vzpomeň si, že stejně jako v A-G režimech, POINT sledování cíle na velké vzdálenosti nemůže být možné. Jestliže TGP ztratí POINT sledování, stisknutí TMS DOWN k SOI na TGP může být nutné znovu podřízení TGP na FCR. Pamatuj si, že je zde dostupná i polarita zobrazení. Do dálky, například TGP může zobrazit lépší obraz v WHOT než v TV režimu. Se SOI v TGP, TMS Left bude přepínat možnou polaritu obrazovky (WHOT-BHOT-TV) nebo i OSB 6, také může být stisknutý k přepínání polarity displeje. Efektivního použití TGP v boji zabere trochu tréninku k získání dokonalosti, ale jakmile se to naučíš, může to být velmi cenný nástroj.

POINT sledování F-16 nezávislý na FCR

Nové vlastnosti:

Změny u Sniper ATP: přidaná proměnná režimu senzoru informující, který sensor je aktuálně používán pro TGP – možnosti nastavení jsou IR nebo TV. Při použití stisku 2x TMS-LEFT méně než 0,5s bude zapnut aktuální senzor. Jestliže přepneš na TV, pak IR FOV a polarita je uložená a bude zobrazená znovu k použití, když přepneš zpět na IR senzor. IR režim má 2 FOV (Wide – široký / Narrow - úzký), zatímco TV režim má jen jeden FOV a nemůže být změněn (při pokusu změnit FOV v TV režimu nic to neudělá). Když senzor TV režimu u OSB #3 bude mít „TV“ štítek. TMS-LEFT pod IR režimem změní polatiru mezi WHOT / BHOT, pod TV režimem nezmění nic. Přidanná TV FOV proměnná, která je používaná pro TV sensor a může být přečtená jako ostatní data TGP FOV v souboru TGPFATA.dat. Změny u FOV hodnot: IR Wide = 3.6 (změna z 4.0); IR Narrow FOV = 1.0; TV FOV = 0.5. Ruční přiblížení může být používané bez ohledu na aktuální senzor / FOV a bude pohled přiblížen / oddálen jako obvykle.