2.5 Výstraha klesání při vzletu (DWAT)

Výstraha klesání při vzletu (DWAT) představuje zvukovou výstrahu neúmyslného sklonu nebo sestupu v průběhu fáze odletu. Jednotka hlasivé zprávy (VMU) bude zobrazovat sestupovou výstražnou zprávu „Altutude, Altitude“, když jsou splněny všechny následující podmínky:

  • Páka podvozku je nahoře.
  • Doba od vzletu je menší než 3 minuty.
  • Letoun vystoupal nejméně 300 stop nad výšku dráhy, při odkazu na úroveň mořské hladiny (MSL), ale zatím nedosáhl výšky 10,000 stop nad vzletovou dráhou.
  • Poměr aktuální rychlosti sestupu bude takový, že letoun neklesne na MSL výšku dráhy během následujících 30 sekund.
  • DWAT zpráva se dosut naobjevila při startu.

POZNÁMKA: Výběrem ENABLE u přepínače GND JETT ENABLE začne 3 minutový odpočet DWAT.

 

 

Při realizaci DWAT, se podstatně změnily požadované souvislosti se správou radarovou výškou. Oprava radarového výškoměru je taková, že doba zahřátí je provedena správně a můžeš přístroj za letu vypnout a zapnout, a podle potřeby odkložit zahřátí. Radarový výškoměr nyní zobrazuje aktuální radarovou výškou, kterou používají různé další systémy.

 

Navíc, kód CARA ALOW je tak přepsaný, že se chová více jako skutečný. Speciálně, „AL “ jmenovka bude blikat, když jsi pod vybranou hodnotou , naměřenou výškou AGL. Jestliže klesneš pod ALOW limit, objeví se jednorázová VMS výstraha do doby, než bude CARA resetována. Resety se provedou pokud se dostaneš zpět nad  limit výšky, nebo jestliže hodnota RALT nemůže být zobrazena (jako například, když se otočíš na záda a radar nemůže detekovat zem). Reset se také také objeví, jestliže rychlost soupání podle toho co naměřil radar výškoměru, překročí 1200 stop za minutu (předtím změnu terénu nebyla vůbec brána v úvahu). Všimněte si této poslední poznámky, můžeš slyšet VMS zprávu dokonce, když letíš v letové hladině nebo dokonce při stoupání, jestliže terén pod tebou má náhlý a podstatný velký sklon. Přesto bys měl normálně uslyšet jen jednu WMS výstražnou zprávu na trase pod touto limitní hodnotou.