2.6 Brzdy

Byly vymodelovány energetické limity brzd. Tyto limity jsou založeny na hrubé hmotnosti, teplotě, tlaku dle nadmořské výšky a rychlosti, ve kterém bylo brzdění zahájeno. To předpokládá tah na volnoběh, maximální brzdění, brzdy podvozku jsou zapnuty, TEF jsou dole a platí všechny indexy tahu. Nyní je možné vyzkoušet:

  • Odstřelení tlakové pojistky pneumatik – pneumatika(y) se vyfouknou, které je způsobeno mnohem větším podélným tření a méně bočním třením.
  • Porucha tlaku v potrubí hydraulických brzd – ztráta / snížení účinnost brzd.
  • Vzplanutí pneumatik hlavního podvozku, požár hydraulického oleje, exploze pneumatik & selhání podvozku – toto způsobí úplné selhání podvozku.

Byly vytvořeny čtyři zóny na základě modelu brzd, následujícím způsobem.

Zóna 1: Zelená: Normální zóna – 0 – 11.5 miliónů ft – lbs (librostop), nic se nestane.

Zóna 2: Žlutá: Varovná zóna – 11.5 – 15 miliónů ft – lbs, 30% šance, aby se něco špatného stalo.

Zóna 3: Červená: Nebezpečná zóna – 15 – 24.5 miliónů ft – lbs, 90% šance poškození podvozku.

Zóna 4: Nad 24.5 miliónů liber: Nebezpečná zóna + okamžité selhání brzd.

 

To vyžaduje 5 – 9 minut (nepravidelného) brzdění k vytvoření brzdné energie / zahřátí. Během této doby může nastat jeden z následujících problémů, který se může objevit, jak je popsáno výše, podle toho kolik energie bylo vytvořeno. Energie brzd je také nepřetržitě sledována a je vytvářena i během pojíždění (samozřejmě,když jsou brzdy používané). Vytvořená energie u pojíždění je větší s malou vzletovou hmotností a dlouhém pojíždění, protože brzdy musí být používány častěji, aby kontrolovaly rychlost pojíždění. Pojíždění s vzletovou hmostností 20.000 liber při 10 uzlech na vzdálenosti 20.000 stop vytvoří energii ~ 4.5 miliónů librostop, pohlcené brzdami. Větší hmotnost a vyšší rychlost používá menší energii u stejné vzdálenosti (rychlost je příčinou tohoto chování). Teplo a energie se časem také rozptýlí. Odmítnutý (nezdařený) vzletu s maximálním brzděním, následující další odmítnutý vzlet bude pravděpodobně vrhat letadlo do nebezpečné zóny nebo možná bude způsobeno i poškození podvozku (všechno závisí na starovací hmotnosti letadla a rychlosti při které jsou použity brzdy, atd.).

Souvisí to s vlastností, jakým způsobem letoun pojíždí – to je udělané více realističtěji. Jako většina letadel, letoun může mít dostatek tahu při volnoběžném výkonu k zahájení rolování (a zrychlení) v závislosti na vzletové hmotnosti. Proto, jestliže pilot nestojí na brzdách nebo nenastaví parkovací brzdu, letoun začne rolovat (opět, v závislosti na vzletové hmotnosti). Jestliže letoun je dostatečně těžký, tak musí být použit tah motoru k zahájení pohybu, a potom tah volnoběhu by měl být dostatečný k udržení letadla v pohybu. V reálném světě technika pojíždění s brždění F-16ky nyní vyžaduje toto:

  • Rychlost pojíždění ve volném prostoru by neměla přesáhnout 25 uzlů.
  • K snížení opotřebení pneumatik, zpomal na 10 uzlů při provádění ostrých zatáček.
  • Nepojížděj s brzdami.
  • Správná brzdící technika umožňuje rychlost pojíždění s nárůstem přibližně okolo 25 uzlů, a potom použij mírného brždění k zpomalení na 15 uzlů. Uvolni brzdy, aby se rychlost zvýšila na 25 uzlů a potom opakuj tento postup.
  • Rychlost na zemi je k dispozici na INS stránce (List 6).