3.2 Instrument Landing System (ILS)

ILS je také úplně předělaný a blíží se reálu. Obsahuje správnou činnost radiomajáku (localizer) a sestupového paprsku (glideslope), šipku ILS kurzu, symbol směru stejně jako reálné limity ILS signálu (radiomaják/sestupový paprsek) byly přeprogramovány. DED (Data Entry Display) byl taky aktualizován k zobrazení řady ovládaných funkcí.

 

ILS se používá k přesnému přiblížení podle přístrojů pomocí ráhen localizeru a glideslope nezávisle na pozemních radarech. Systém pracuje na frekvencích VHF 108.10 až 119.95 MHz. ILS se zapíná a vypíná pomocí ILS "Volume control knob" na panelu Audio 2 na levé konzoli. Systém se ovládá ze stránky T-ILS DED, která se vyvolá stiskem T-ILS (1) na ICP. Naváděcí symbol (Command steering - CMD STRG) je automaticky zvolen při zapnutí FCC/MMC, ale může se vypnout/zapnout umístěním hvězdiček na CMD STRG a stiskem M-SEL. Pilot naladí ILS zápisem čtyř nebo pětimístného čísla frekvence přes scratchpad a stiskne ENTR na ICP. Systém pozná, že se jedná o ILS frekvenci a hvězdičky poskočí na položku kurzu - Course (CRS). Pak pilot vloží kurz pomocí ICP tlačítek a ENTR. Nastavení CRS na DED není spojeno s CRS na HSI. Pro stejné zobrazení ILS, musí být nastaven na DED i HSI tento ILS přibližovací kurz.

 

Ráhna ILS se zobrazí na HUDu a HSI. Když je přepínač přístrojových módů (Instrument mode selector, na středovém panelu) nastaven na ILS/NAV, ráhna ILS se zobrazí na HUDu, včetně vzdálenosti k zvolenému STPT s informacemi o směr jsou zobrazeny na HSI.

 

Když je přepínač navigačních režimů v poloze ILS/TCN, ILS naváděcí ráhna jsou zobrazeny na HUDu a na HSI jsou zobrazeny informace TACANu - vzdálenost a směr.

 

Je důležité vědět, že první data z ILS radiomajáku jsou zobrazena na HUDu i HSI, ale „command steering cue“ (když je zapnutý) je zobrazen jenom na HUDu. „Command steering cue“ je kroužek podobný známému tadpoli (známý pulec na HUDu), ale nemá ocásek. Když je pilotem glideslope (sestupový paprsek) zachycen, objeví se na „command steering cue“ krátký ocásek, pohybem nahoru a dolů upozorňuje, že je potřeba upravit sestupovou dráhu podle sestupovému paprsku. Pilot letí tak, aby FPM seděl s command steering cue k zachycení a udržení kurzu radiomajáku a sestupového paprsku při ILS přiblížení.

 

Tabulka s přehledem funkcí pro panel INSTR Mode Select.

 

 

Následující dva obrázky popisují typický vzhled přístrojů, které pilot vidí během ILS přiblížení. Které byly převzaty přímo z T.O. GR1F-16CJ-1 (Dash One).

 

Pokud ti jde z těchto technických výrazů hlava kolem, zkusíme to probrat trochu lidštěji.