3.2.1 Základy ILS

Zóna, kterou teď radiomaják pokrývá, je trochu jiná. Vychází z USAF instrument manual description (AFMAN 11-217 VOL 1). To znamená, že je zde relativně úzká 18nm výseč, vycházející z konce runwaye a je zde ještě druhá širší 10nm výseč. Obrázek znázorňující obě výseče je na konci této kapitoly.

Vektorové postupy ATC jsou v reálném světě navrženy tak, aby tě dostaly zhruba do blízkosti radiomajáku ve výšce 2000' AGL (dostat tě do prostoru terénu v nejbližším okolí základny). Odtud jsi pak nasměrován do odpovídající zóny dosahu ILS. Nyní, jestliže máš vybraný CMD STRG réžim (podívej se, je-li zvýrazněn na DED stránce) a když vložíš kříž do zóny pokrytí signálem, CMD STRG cue vyskočí. Je to malé kolečko (dále Cue), které je spojeno s linkou horizontu na HUDu. Pohybuje se po lince tam a zpět, a navádí tě na přiblížení ve 45 stupňovém kurzu k prodloužené ose přistávací dráhy, kde vysílá radiomaják.

Cue se drží na horizontu, protože ideální je abys letěl v hladině ~2000 stop k zachycení glideslope (GS), a zespodu. Samozřejmě, při příletu jsi opravdu ještě příliš daleko od GS vysílače, aby ses dostal na rozumnou sestupovou dráhu, takže systém ATC převezme kontrolu tvé výšky a požaduje, abys byl v letové hladině.

Zatím jsi tedy ve výšce 2000 stop, a k GS se přibližuješ pod úhlem 45 stupňů a snažíš se dostat do prostor 2-3° od osy radiomajáku. V tomto bodě ožije rozdílový ukazatel radiomajáku (localizer deviation bar – svislé ráhno ILS na HUDu a HSI) a CMD STRG cue tě začne navádět na kurz.

Když pokračuješ směrem k středové ose GS v prostoru 2-3 stupňů. Pak taky ožije ukazatel odchylky sestupu (pitch deviation bar - vodorovné ráhno ILS). V závislosti, v jak přesném přibližovacím kurzu jsi v této době nebo brzy potom, co budeš dostatečně blízko středové osy GS, objeví se navádění řízeného sestupu. CMD STG cue se odlepí od horizontu a vyroste nahoře ocásek (to znamená, že už funguje i ukazatel sestupu).

Teď musíš vycentrovat obě ráhna ILS a sladit s FPM a CMD STRG cue do jedné linie.

Ještě jedna poznámka o CMD STRG cue: Pokud letíš moc vysoko nad GS, pak hrozí ztráta naváděcího paprsku sestupu, nad ocáskem se objeví X. Musíš ihned dolů, potlačit čumák nebo zpomalit.

Další nová hračka je nastavení CRS. Nyní je funkční na stránce T-ILS – ujisti se, že jsi vlož CRS kurz a frekvenci ILS do správných políček, abys pak sám sebe nepletl! Do T-ILS CRS se vkládá kurz, který chceš použít při ILS přiblížení – obvykle kurz runwaye. Když se to provede, pak se objeví ukazatel "V" na pásce kompasu v HUDu. Tento ukazatel je upraven podle síly větru, takže takto upravený  kurz tě navede k správnému přibližení. Když máš CMD STRG cue pod FPM a "V" vycentrován na pásce kompasu, tvůj čumák by měl mířit i vzhledem k síle větru na kurz středové osy přistávací dráhy. Poznámka: nastavení CRS na DED je nyní úplně odděleno od HSI – bez jakékoliv vazby na leteckou elektroniku.

A ještě jsou přidané dvě věci …

Když je vysunut podvozek a na HUDu je zobrazeno ILS, máme zde možnost pročistit HUDu, odstraněním některých symbolů z HUDu a zjednodušit ho, aby ses mohl lépe věnovat přiblížení a dráze. Mohu jenom předpokládat, že tato zkratka je po ruce (na HOTASu) k změně NAV režimu, když vypadneš z mraků a dostaneš se na vizuální dosah k přistávací dráze a k přechodu na vizuálnímu přiblížení nebo k něčemu podobnému.

Tato finta je ve stisknutí spínače „UNCAGE“ na plynové páce. Pokud ve výše zmíněné situaci stiskneš tento spínač, pak zmizí ráhna ILS a pár dalších věcí a uvidíš jen FPM se „svorkou“ AoA a tím pádem i trochu více zřetelně přistávací dráhu. Symboly se znovu zobrazí s WoW nebo změnou réžimu nebo přepnutím podvozku, jestliže jsi nepřepnul opět přepínač k vyčištění symbolů.

Poslední věcí, které si všimneš, která není přímo spojená s ILS, ale s přistáním, je množství pohybujících se symbolů na HUDu vzhledem k FPM. Tento pohyb byl pozorován během sledování mnoha videí HUDu. Stupnice směru, rychlosti, výšky, ukazatel G, nastavení ALOW a radarový výškoměr, to všechno se pohybuje nahoru a dolů v HUDu na základě FPM. Některé symboly můžou z HUDu úplně vypadnout, ale rámečky s rychlostí a výškou jsou stále zobrazeny. Náš logický odhad je, že toto umožňuje vzájemné propojení mezi FPM a rámečky s výškou / rychlostí, a také slouží jako vizuální pomůcka nízké rychlosti / vysokého úhlu náběhu během přiblížení nebo profilu letu.